Korisni linkovi

 

PMF-MO                      http://www.math.pmf.unizg.hr

AZOO                         http://www.azoo.hr/

MZO                           http://www.mzos.hr 

CARNet                      http://www.carnet.hr/

Portal za škole:           http://www.skole.hr

EMS:                         http://www.euro-math-soc.eu/

MNM "M. Getaldić"      https://mnm.hr/

Natjecanja                 https://natjecanja.math.hr/

Matematički izvori na internetu (izbor i poveznice) 

                              http://e.math.hr/content/izbor-matematickih-izvora-na-internetu 

 

 

Srodne udruge

Splitsko matematičko društvo:                  http://www.stmath.hr/ 

Matematilko društvo Istra:                        http://md-istra.blogspot.com/

Udruga matematičara Osijek:                    http://umo.mathos.unios.hr/    

Matematičko društvo Zadar:                      http://mdz.blog.hr/

Društvo matematičara i fizičara Rijeka:       http://www.dmf.hr/

Hrvatsko biometrijsko društvo:                  https://www.hbmd.hr/

Hrvatsko aktuarsko društvo:                      https://www.aktuari.hr/

Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku:   http://master.grad.hr/hdgg/