Sve četiri sekcije HMD-a bave se i organizacijom stručnog usavršavanja za svoje članove, kao i za sve zainteresirane. Stručno usavršavanje provode kroz organiziranje stručnih i znanstvenih predavanja, skupova, seminara i kongresa.