Poziv nastavnicima matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj

Poštovane kolegice i kolege,

s ciljem uspostavljanja kvalitetnije međusobne suradnje na rješavanju problema s kojima se u svojoj nastavnoj praksi danas susreću nastavnici matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u našoj zemlji, ovim putem vas pozivam da se aktivno uključite u rad Stručne sekcije HMD-a. Budite slobodni predložiti stručnu ili metodičku temu o kojoj biste željeli održati izlaganje na sastanku sekcije, predložiti temu iz djelokruga rada sekcije o kojoj bi se raspravljalo na sastanku sekcije, predstaviti svoje recenzirane nastavne materijale itd. Neka stručno-metodički sastanci Stručne sekcije HMD-a budu mjesto na kojemu ćemo raspravljati o problemima s kojima se susrećemo u svojoj nastavnoj praksi, predlagati konkretna rješenja tih problema i upućivati svoje prijedloge mjerodavnim osobama, odnosno tijelima.

Termini stručno-metodičkih sastanaka Stručne sekcije HMD-a bit će pravodobno objavljeni na ovim mrežnim stranicama.

Veselim se zajedničkim susretima na stručno-metodičkim sastancima Stručne sekcije HMD-a i želim vam što više motiviranih i uspješnih studenata na nastavi iz vaših predmeta.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Otvoren pristup izdanjima Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku

Od 9. studenoga 2017. sva su izdanja Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku u potpunosti javno dostupna u PDF formatu na ovoj poveznici te se mogu slobodno koristiti u akademske svrhe. Tiskani primjerci izdanja mogu se po prilagođenim cijenama nabaviti u Knjižari NOVA, Trg Ante Starčevića 4, Osijek.

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije u 2022. godini

U 2022. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkoga društva (dalje u tekstu: Sekcija) održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci održani su sinkrono online korištenjem odabranih mrežnih platformi.

Prvo predavanje održano je 29. travnja 2022. Predavanje pod nazivom “Kreiranje parametarski ovisnih zadataka na Moodleu“ održala je dr. sc. Angela Bašić-Šiško, mag. math.,  asistentica na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Drugo predavanje održano je 1. srpnja 2022. Predavanje pod nazivom „Razumijevanje osnovnih vektorskih pojmova u različitim kontekstima“ održala je izv. prof. dr. sc. Ana Sušac s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Treće predavanje održano je 2. prosinca 2022. Predavanje pod nazivom „O kamatnjacima - matematički“ održali su Ivo Baras i Renata Kožul Blaževski, viši predavači sa Sveučilišnoga odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Ostale aktivnosti

Analogno kao i sinkrona online stručno-metodička predavanja održana u prethodne dvije godine, i ovogodišnja sinkrona online stručno-metodička predavanja bila su vrlo solidno posjećena. Osim nastavnika matematičkih predmeta na stručnim studijima koji se izvode na visokoobrazovnim ustanovama u Bjelovaru, Gospiću, Šibeniku, Virovitici, Zagrebu i dr., u radu sekcije i dalje je aktivno sudjelovao dio nastavnika matematičkih kolegija na sveučilišnim i stručnim studijima koji se izvode na privatnim i javnim sveučilištima, te dio osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika iz naše zemlje i inozemstva (posebno Republike Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore).

Zaključkom sekcijskoga odbora od 13. studenoga 2020., a nastavno na prihvaćene ciljeve rada Sekcije u razdoblju od 2019. do 2023. godine, i u 2023. godini planira se nastavak održavanja sinkronih online stručno-metodičkih predavanja za sve zainteresirane nastavnike, kao i nastavak aktivnosti usmjerenih na daljnje povećanje broja aktivnih članova Sekcije.

Sekcijski odbor ovim putem posebno ističe izvrsnu suradnju sa stručno-metodičkim časopisima Math.e i Acta mathematica Spalatensia, Series didactica. Kao posljedica te suradnje, u ovogodišnjim brojevima tih časopisa objavljeno je nekoliko stručnih radova čiji su suautori članovi Sekcije. Sekcijski odbor iskreno zahvaljuje glavnim urednicima navedenih časopisa prof. dr. sc. Luki Grubišiću i prof. dr. sc. Nikoli Koceiću-Bilanu na konstruktivnosti, ljubaznosti i susretljivosti pokazanima tijekom dosadašnje suradnje, te izražava nadu da će se ta suradnja u barem jednako kvalitetnom obliku nastaviti i nadalje.

Voditelj i zamjenica voditelja sekcije aktivno su sudjelovali u radu organizacijskoga, odnosno programskoga odbora 9. kongresa nastavnika matematike Republike Hrvatske. Članovi Odbora Sekcije Maja Čuletić Čondrić i Bojan Radišić vrlo uspješno su moderirali rad kongresne stručne sekcije na tom kongresu.

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2021. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2021. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkoga društva (dalje u tekstu: Sekcija) održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Zbog pandemijske situacije i epidemioloških preporuka, svi sastanci održani su sinkrono online korištenjem odabranih mrežnih platformi.

Prvo predavanje održano je 5. ožujka 2021. Predavanje pod nazivom Online vrednovanja u matematici - prilike i izazovi održala je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, redovita profesorica u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polja matematike, na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja i kratki životopis predavačice, prof. dr. sc. Blaženke Divjak, možete pročitati ovdje. Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.

Drugo predavanje održano je 7. svibnja 2021. Predavanje pod nazivom Implementacija različitih tipova matematičkih zadataka u sustavu Moodle održao je Igor Lulić, mag. math., predavač na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sažetak predavanja i životopis predavača Igora Lulića, mag. math., možete preuzeti ovdje. Snimka predavanja dostupna je ovdje.

Treće predavanje održano je 17. prosinca 2021. Predavanje pod nazivom Teškoće prijelaza sa srednjoškolske na fakultetsku matematiku održala je Nives Baranović, prof., viši predavač iz matematike na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Sažetak predavanja i životopis predavača Nives Baranović, višega predavača, možete preuzeti ovdje. Prezentacija s predavanja dostupna je ovdje.

Ostale aktivnosti

Analogno kao i sinkrona online stručno-metodička predavanja održana u 2020. godini, i ovogodišnja sinkrona online stručno-metodička predavanja u organizaciji Sekcije bila su vrlo solidno posjećena. Osim nastavnika matematičkih predmeta na stručnim studijima koji se izvode na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Bjelovaru, Gospiću, Kninu, Šibeniku, Virovitici, Zagrebu i dr., u rad Sekcije aktivno se uključio i dio nastavnika matematičkih kolegija na sveučilišnim i stručnim studijima koji se izvode na privatnim i javnim sveučilištima, ali i dio osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika iz naše zemlje, ali i inozemstva (posebno Republike Bosne i Hercegovine).

Zaključkom Odbora Sekcije od 13. studenoga 2020., a nastavno na prihvaćene ciljeve rada Sekcije u razdoblju od 2019. do 2023. godine, i u 2022. godini planira se nastavak održavanja sinkronih online stručno-metodičkih predavanja za članove Sekcije i sve ostale zainteresirane nastavnike, kao i nastavak aktivnosti usmjerenih na daljnje povećanje broja aktivnih članova Sekcije.

Sekcijski odbor ovim putem posebno ističe izvrsnu suradnju sa stručno-metodičkim časopisima Math.e i Acta mathematica Spalatensia, Series didactica. Kao posljedica te suradnje, u ovogodišnjim brojevima tih časopisa objavljeno je nekoliko stručnih radova čiji su suautori članovi Sekcije. Sekcijski odbor iskreno zahvaljuje glavnim urednicima navedenih časopisa prof. dr. sc. Luki Grubišiću i prof. dr. sc. Nikoli Koceiću-Bilanu na konstruktivnosti, ljubaznosti i susretljivosti pokazanima tijekom dosadašnje suradnje, te izražava nadu da će se ta suradnja u barem jednako kvalitetnom obliku nastaviti i nadalje.

Odlukom Izvršnoga odbora HMD-a voditelj i zamjenica voditelja Sekcije imenovani su u organizacijski, odnosno programski odbor 9. kongresa nastavnika matematike Republike Hrvatske, u čijem radu aktivno sudjeluju.

U Zagrebu, 17. prosinca 2021.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2020. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2020. godini Stručna sekcija HMD-a (dalje u tekstu: Sekcija) održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Zbog pandemijske situacije i epidemioloških preporuka, svi sastanci održani su sinkrono online korištenjem odabranih mrežnih platformi.

Prvo predavanje održano je 2. listopada 2020. Predavanje pod nazivom Izazovi i iskustva online nastave matematičkih predmeta na visokim učilištima putem platforme Zoom održala je Ana Perišić, dipl. ing. mat., univ. spec. oec., viši predavač sa Veleučilišta u Šibeniku. Sažetak predavanja i životopis predavača možete pročitati ovdje. Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.

Drugo predavanje održano je 6. studenoga 2020. Predavanje pod nazivom Iskustva provedbe online kolokvija na kolegiju s velikim brojem studenata putem platforme BigBlueButton održala je Vanja Čotić Poturić dipl. ing. mat., predavač s Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sažetak predavanja i životopis predavača možete pročitati ovdje.

Treće predavanje održano je 11. prosinca 2020. Predavanje pod nazivom Provođenje i kontrola online pismenih i usmenih ispita s osvrtom na varanje putem platforme Zoom održala je Anita Harmina, dipl. ing. mat., univ. spec. oec., predavač sa Veleučilišta VERN'. Sažetak predavanja i životopis predavača možete pročitati ovdje. Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.

Ostale aktivnosti

Spomenuta sinkrona online stručno-metodička predavanja vrlo značajno i pozitivno su doprinijele povećanju broja aktivnih članova Sekcije. Osim nastavnika matematičkih predmeta na stručnim studijima koji se izvode na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Bjelovaru, Gospiću, Kninu, Šibeniku, Virovitici, Vukovaru, Zagrebu i dr., u rad Sekcije aktivno se uključio i dio nastavnika matematičkih kolegija na sveučilišnim i stručnim studijima koji se izvode na privatnim i javnim sveučilištima, ali i dio osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika. Zaključkom sekcijskoga odbora od 13. studenoga 2020., a nastavno na prihvaćene ciljeve rada Sekcije u razdoblju od 2019. do 2023. godine, i u 2021. godini planira se nastavak održavanja sinkronih online stručno-metodičkih predavanja, kao i nastavak aktivnosti usmjerenih na povećanje broja aktivnih članova Sekcije. 

Odlukom Izvršnoga odbora HMD-a voditelj i zamjenica voditelja Sekcije imenovani su u organizacijski, odnosno programski odbor 9. kongresa nastavnika matematike Republike Hrvatske, u čijem radu aktivno sudjeluju.

U Zagrebu, 11. prosinca 2020.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2019. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2019. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva (dalje u tekstu: Sekcija) održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Prva dva sastanka održana su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, dok je treći sastanak održan u zgradi Elektrotehničkoga odjela Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu, Konavoska 2.

Prvo predavanje održano je 8. ožujka 2019. Predavanje pod nazivom Primjena ERR okvira u nastavi matematike održala je Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., viši predavač sa Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i članica Odbora Stručne sekcije. Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Životopis predavačice možete pročitati ovdje.

Drugo predavanje održano je 10. svibnja 2019. Predavanje pod nazivom Online nastava - iskustva i izazovi novih metoda poučavanja održala je mr.sc. Martina Primorac Krmpotić, predavač sa Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski. Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Životopis predavačice možete pročitati ovdje

Treće predavanje održano je 13. prosinca 2019. u suorganizaciji sa Tehničkim veleučilištem u Zagrebu. Predavanje pod nazivom Primjena rekurzija u modeliranju nekih standardnih problema gospodarske matematike održao je mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač sa Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu i voditelj Sekcije. Sažetak predavanja i životopis predavača možete pročitati ovdje.

Nakon održanoga predavanja članovi Odbora Stručne sekcije Bojan Radišić, mag. educ. math. et inf., viši predavač sa Veleučilišta u Požegi, i Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., viši predavač sa Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, predstavili su veleučilišni udžbenik Primjena matematike u gospodarstvu čiji su autori dr.sc. Vlado Halusek, prof. visoke škole, Bojan Radišić i Marijana Špoljarić. Udžbenik je 2017. godine objavilo Veleučilište u Požegi.

Ostale aktivnosti

Na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine HMD-a održanoj 13. travnja 2019. za voditelja Sekcije u mandatu od 2019. do 2023. ponovno je izabran mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač sa Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu.

Na prijedlog voditelja Stručne sekcije HMD-a, Izvršni odbor HMD-a je na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 22. svibnja 2019. imenovao Odbor Stručne sekcije HMD-a (dalje u tekstu: Odbor) za mandatno razdoblje 2019. - 2023. Sastav Odbora možete pročitati ovdje.

14. lipnja 2019. na Veleučilištu Lavoslav Ružička održana je 1. (konstituirajuća) sjednica Odbora u novom sazivu. Tom je prilikom u ime Izvršnoga odbora Hrvatskoga matematičkoga društva, voditelj Sekcije Bojan Kovačić uručio dekanu Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru Željku Sudariću donaciju HMD-a u obliku odabranih knjiga iz edicije Matkina biblioteka i odabranih godišta stručno-metodičkoga časopisa Poučak u izdanju HMD-a Članovi Odbora Marijana Špoljarić i Bojan Radišić uručili su dekanu Sudariću primjerke svojega udžbenika Primjena matematike u gospodarstvu. Odbor je potom održao svoju sjednicu na kojoj su, između ostaloga, doneseni Pravilnik o radu Odbora, plan rada Sekcije do kraja 2019. godine i okvirni plan rada Sekcije u razdoblju od 2020. do 2023. godine.

Uspostavljena je suradnja Sekcije s Udrugom matematičara Osijek i specijaliziranim stručno-metodičkim časopisom Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, koji izlazi u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitskog matematičkog društva.

Odbor Stručne sekcije ovim putem izražava svoju zahvalnost mr. sc. Goranu Malčiću, dekanu Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu, dr. sc. Željku Sudariću, dekanu Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, prof. dr. sc. Nenadu Šuvaku, predsjedniku Udruge matematičara Osijek i prof. dr. sc. Nikoli Koceiću-Bilanu, dekanu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Splitu i glavnom uredniku časopisa Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, na podršci radu sekcije, ljubaznosti, susretljivosti i spremnosti na daljnju zajedničku suradnju.

U Zagrebu, 14. prosinca 2019.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru održana 1. (konstituirajuća) sjednica novoga Odbora Stručne sekcije HMD-a

 

U petak, 14. 6. 2019., na Veleučilištu Lavoslav Ružička održana je 1. (konstituirajuća) sjednica Odbora Stručne sekcije Hrvatskoga matematičkoga društva (dalje u tekstu: Odbora) u novom sazivu.

Članove Odbora dočekao je i srdačno pozdravio dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru dr.sc. Željko Sudarić, viši predavač (slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5). Dekan Sudarić je zahvalio Odboru na izboru Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru za mjesto održavanja 1. sjednice Odbora, te izrazio nadu da je ova sjednica početak uspješne suradnje Veleučilišta Lavoslav Ružička i Stručne sekcije HMD-a koja će se manifestirati u obliku održavanja drugih sjednica, ali i stručnih skupova i kolokvija u organizaciji Stručne sekcije HMD-a na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Govoreći u ime Odbora, voditelj Stručne sekcije HMD-a Bojan Kovačić zahvalio je dekanu Sudariću na prihvaćanju održavanja sjednice Odbora na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru i srdačnoj dobrodošlici, te istaknuo da su Odbor, ali i Hrvatsko matematičko društvo, kao krovna strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj, ovim činom željeli iskazati svoje duboko poštovanje prema Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, ali i Vukovaru kao gradu heroju i simbolu nezavisnosti naše domovine. Svi članovi Odbora su izrazili spremnost dati svoj doprinos daljnjem jačanju započete suradnje Stručne sekcije HMD-a i Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru.

U ime Izvršnoga odbora Hrvatskoga matematičkoga društva, voditelj Stručne sekcije HMD-a Bojan Kovačić uručio je dekanu Sudariću donaciju HMD-a u obliku odabranih knjiga iz edicije Matkina biblioteka i odabranih godišta stručno-metodičkoga časopisa Poučak u izdanju HMD-a (slika 6, slika 7, slika 8, slika 9). Članovi Odbora Stručne sekcije HMD-a Marijana Špoljarić i Bojan Radišić uručili su dekanu Sudariću primjerke svojega udžbenika Primjena matematike u gospodarstvu (slika 10, slika 11, slika 12, slika 13). Svi su izrazili nadu da će donirane knjige i časopisi biti zanimljivi i korisni studentima i nastavnicima Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru .

Odbor je potom održao svoju sjednicu na kojoj su, između ostaloga, doneseni Pravilnik o radu Odbora, plan rada Stručne sekcije HMD-a do kraja 2019. godine i okvirni plan rada sekcije u razdoblju od 2020. do 2023. godine.

Svoj boravak na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru članovi Odbora završili su kraćim obilaskom prostora samoga veleučilišta. 

Odbor zaključno izražava svoju posebnu zahvalnost dekanu Sudariću, tajnici dekana Magdaleni Ugarković i informatičkom referentu Igoru Bilandžiću na ukazanom gostoprimstvu i nesebičnoj pomoći u organiziranju sjednice Odbora na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru (slika 14, slika 15, slika 16, slika 17).

U ime Odbora Stručne sekcije HMD-a:

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2018. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2018. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno četiri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i stručno-metodička predavanja održani su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.

Prvo predavanje održano je 2. ožujka 2018. Predavanje pod nazivom Limes funkcije - o metodičkim pristupima u visokoškolskoj nastavi matematike 2 održala je prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redovita profesorica na Matematičkom odsjeku istoga fakulteta. Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešije, možete pročitati ovdje.

Drugo predavanje održano je 11. svibnja 2018. Predavanje pod nazivom Podučavanje statistike uz korištenje MS Excela održali su mr. sc. Milan Papić, viši predavač i Igor Zovak, mag. int. rel. et dipl., sa Međunarodnoga sveučilišta Libertas. Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Primjere obrađene na predavanju možete preuzeti ovdje. Snimku predavanja možete pogledati ovdje.

Treće predavanje održano je 8. lipnja 2018.  Predavanje pod nazivom Akademik Stanko Bilinski i prof.dr.sc. Krešimir Horvatić - geometričari i sveučilišni nastavnici koje pamtimo održao je prof. dr. sc. Mirko Polonijo, redoviti profesor u trajnom zvanju s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (sada u mirovini). Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Fotografije s predavanja možete pogledati ovdje. (Autor fotografija je prof. dr. sc. Mirko Polonijo kojemu naljepše zahvaljujemo na fotografijama i slanju poveznice na album.) Snimku predavanja možete pogledati ovdje. Tekst o predavanju objavljen u Godišnjaku Glasnika matematičkog za 2018. godinu možete pročitati ovdje.

Četvrto predavanje održano je 7. prosinca 2018. Predavanje pod nazivom Integral funkcije u interdisciplinarnom kontekstu održala je prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, redovita profesorica s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof.dr.sc. Željke Milin Šipuš, možete pročitati ovdje.

Ostale aktivnosti

U 2018. godini nastavljena je kvalitetna suradnja Odbora Stručne sekcije s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te stručnim časopisom Math.e. Srdačno zahvaljujemo svim nastavnicima navedene Katedre, a posebno prof. dr. sc. Željki Milin Šipuš i prof. dr. sc. Aleksandri Čižmešiji na ljubaznosti, susretljivosti, kooperativnosti i podršci radu sekcije.

Dio članova Stručne sekcije aktivno je sudjelovao u radu sekcije za visoko školstvo na 8. kongresu nastavnika matematike Republike Hrvatske održanom od 3. do 5. srpnja 2018. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svojim stručno-metodičkim izlaganjima dali su svoj pozitivan doprinos kvaliteti rada spomenute kongresne sekcije. Voditelj i zamjenica voditelja Stručne sekcije aktivno su sudjelovali i u radu organizacijskoga odbora navedenoga kongresa. Većina pripadnih stručnih radova objavljena je u 2. svesku 33. broja časopisa Math.e. Najljepše zahvaljujemo glavnom uredniku časopisa Math.e prof. dr. sc. Luki Grubišiću na susretljivosti i kooperativnosti pokazanima u postupku objave radova.

Na inicijativu Odbora Stručne sekcije HMD-a, a temeljem prethodno provedene ankete među članovima sekcije, inicirani su snimanje stručno-metodičkih predavanja i objava snimljenih materijala na CARNET-ovu portalu Meduza. U tom smislu srdačno zahvaljujemo cijenjenom profesoru dr. sc. Goranu Igalyju, višem predavaču s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i kolegici Magdaleni Igaly, studentici 2. godine diplomskoga nastavničkoga studija matematike i demonstratorici na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na snimanju predavanja i objavi snimljenoga materijala.

U Zagrebu, 8. prosinca 2018.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2017. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2017. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i stručno-metodička predavanja održani su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:00 sati.

Prva dva predavanja održana su 17. ožujka 2017. i 30. lipnja 2017. Dvodijelno predavanje pod nazivom Vizualni i kratki dokazi - prilog kreativnoj nastavi matematike održali su prof. dr. sc. Darko Veljan, redoviti profesor u trajnom zvanju s PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu (sada u mirovini) i Ivana Marušić, mag. educ. math. et phys., predavač s Veleučilišta u Bjelovaru. Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Fotografije s predavanja možete pogledati ovdje. Životopise predavača, prof. dr. sc. Darka Veljana i pred. Ivane Marušić, možete pročitati ovdje.

Treće predavanje održano je 24. studenoga 2017. Predavanje pod nazivom Limes funkcije - o metodičkim pristupima u visokoškolskoj nastavi matematike (1. dio) održala je prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redovita profesorica na Matematičkom odsjeku istoga fakulteta. Predavanje je organizirano u suradnji s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešije, možete pročitati ovdje.

Ostale aktivnosti

Uspostavljena je suradnja Stručne sekcije s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Metodička predavanja za članove Stručne sekcije i sve zainteresirane nastavnike matematičkih predmeta održavaju članovi navedene Katedre.

U suradnji s Odborom za izdavaštvo Hrvatskoga matematičkoga društva inicirano je i objavljivanje recenziranih nastavnih materijala nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama, a u sklopu zasebne biblioteke Hrvatskoga matematičkoga društva. Objava prvih recenziranih nastavnih materijala predviđena je u 2018. godini.

U razdoblju od 30. 11. 2017. do 6. 12. 2017. provedena je anketa o poboljšanju kvalitete rada Stručne sekcije. Rezultati ankete dostupni su ovdje. Na temelju tih rezultata, na sjednici Izvršnoga odbora HMD-a održanoj 6. 12. 2017. podržana je inicijativa Stručne sekcije o snimanju stručno-metodičkih predavanja u organizaciji sekcije, te njihovoj objavi na internetskim stranicama HMD-a. Konkretni rezultati te inicijative očekuju se u 2018. godini. Ovim putem srdačno zahvaljujem svim cijenjenim kolegicama i kolegama koji su svojim sudjelovanjem u spomenutoj anketi dali svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada Stručne sekcije.

U Zagrebu, 7. prosinca 2017.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Predstavljeni nastavni materijali u 2016. godini

Udžbenik "Poslovna matematika uz primjenu MS Excela" predstavio je autor, mr.sc. Milan Papić sa Sveučilišta Libertas u Zagrebu. Narudžba udžbenika moguća je ovdje.

Priručnik "Repetitorij matematike za studente elektrotehnike" predstavili su autori Luka Marohnić, Bojan Kovačić i Tihana Strmečki s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. Elektronička verzija priručnika dostupna je ovdje.

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2016. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2016. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i stručno-metodička predavanja održani su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:30 sati.

Prvo predavanje održano je 11 ožujka 2016. Predavanje pod nazivom O arhitektonskoj fotogrametriji održala je doc. dr. sc. Marija Šimić Horvath s Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Hrvatskoga društva za geometriju i grafiku. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Drugo predavanje održano je 3. lipnja 2016. Predavanje pod nazivom Dominik Palman i Boris Pavković – značajni profesori i geometričari održao je prof. dr. sc. Mirko Polonijo, redoviti profesor u trajnom zvanju, s PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje. Fotografije s predavanja dostupne su ovdje. Tekst o predavanju objavljen u Godišnjaku Glasnika matematičkoga za 2016. godinu objavljen je ovdje (stranica 130. (PDF-dokument), odnosno 634. (tiskana verzija)).

Treće predavanje održano je 21. listopada 2016. Predavanje pod nazivom E-učenje u službi poučavanja matematike održala je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, redovita profesorica u trajnom zvanju, s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Ostale aktivnosti

Na inicijativu Odbora Stručne sekcije, Izvršni odbor Hrvatskoga matematičkoga društva uputio je dopis Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske (NVZVOTR) s prijedlozima dopuna uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora u nastavna zvanja predavača i višega predavača. Prijedlozi su utemeljeni na rezultatima ankete koju je među dvadesetak nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj proveo Odbor Stručne sekcije. Službeni stav NVZVOTR o navedenim prijedlozima još uvijek se iščekuje.

Uspostavljena je i kvalitetna suradnja Odbora Stručne sekcije s Matičnim povjerenstvom za prirodne znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, a u svrhu rješavanja problema i nejasnoća koji se pojavljuju u postupcima izbora u nastavna zvanja.

U Zagrebu, 11. prosinca 2016.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2015. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2015. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i sva stručno-metodička predavanja održana su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:30 sati.

Prvo predavanje održano je 27. veljače 2015. Predavanje pod nazivom Vrednovanje u matematičkom obrazovanju održala je prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš, redovita profesorica s PMF-Matematičkog odsjeka Sveučilišta u Zagrebu.

Drugo predavanje održano je 24. travnja 2015. Predavanje pod nazivom Usporedba kvantitativnih efekata dvaju „klasičnih“ modela otplate zajma održao je mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Treće predavanje održano je 18. rujna 2015. Predavanje pod naslovom Odlazna Erasmus+ mobilnost na radionice za e-učenje u Dublin održao je Bojan Radišić, mag. educ. math. et inf., viši predavač s Veleučilišta u Požegi.

Ostale aktivnosti

U ožujku 2015. godine na prvom (konstituirajućem) zasjedanju nove Skupštine HMD-a izabran je novi voditelj Stručne sekcije HMD-a.

U travnju 2015. godine na prvoj (konstituirajućoj) sjednici novoga Izvršnoga odbora HMD-a izabran je novi Odbor Stručne sekcije HMD-a.

U Zagrebu, 12. prosinca 2015.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač