Nastavna sekcija

Nastavna sekcija se brine o unapređivanju nastave matematike na svim razinama.

Stručno usavršavanje nastavnika matematike provodi se organiziranjem predavanja, radionica i seminara/kongresa nastavnika matematike.

Voditeljica Nastavne sekcije je Tanja Soucie, profesorica matematike u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu.