Učlanjenje u Hrvatsko matematičko društvo

Redovnim članom HMD–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji. Osoba koja želi postati redovnim članom ispunjava pristupnicu.

Godišnja članarina za 2022. godinu iznosi 120 kn.

Model uplatnice za uplatu članarine (za nove članove ili osobe koje obnavljaju članstvo) - potrebno je popuniti pristupnicu i na uplatnicu upisati podatke.

 

HMD ima Matematički podmladak. Članovi Matematičkog podmlatka ne sudjeluju u radu tijela upravljanja HMD–a. Iznos godišnje članarine određuje Izvršni odbor. Dobna granica za članstvo u Matematičkom podmlatku je 26 godina.

Godišnja članarina Podmlatka HMD-a za 2022. godinu iznosi 60 kn.


Uplata članarine vrši se na žiro račun HMD-a 

IBAN     HR4423600001101530802


Model    HR00

Poziv na broj primatelja    2022-xy

 

xy označava šifru časopisa odabranog u okviru članarine

11 - Matka

25 - Poučak

23 - Glasnik matematički