Učlanjenje u Hrvatsko matematičko društvo

Redovnim članom HMD–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji. Prava i dužnosti redovnih članova su:

  • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva HMD–a,
  • birati i biti biran u tijela upravljanja HMD–a,
  • biti informiran o radu HMD–a,
  • besplatno dobivati primjerak 'Vjesnika HMD–a',
  • kupovati uz popust izdanja HMD–a,
  • plaćati godišnju članarinu čiji iznos određuje Izvršni odbor.

Osoba koja želi postati redovnim članom ispunjava pristupnicu 


Godišnja članarina za 2022. godinu iznosi 120 kn. Može se uplatiti na žiro račun HMD-a otvoren u Zagrebačkoj banci. 

IBAN:     HR4423600001101530802.

U okviru članarine član ima pravo besplatno dobivati jedan od časopisa u izdanju HMD-a, dok sve ostale časopise i knjige može kupovati po članskim cijenama.

Punopravnim članovima HMD–a mogu postati i učitelji razredne nastave, a godišnji iznos njihove članarine je 60 kn.

 

Ispunjenu pristupnicu i kopiju uplatnice pošaljite na adresu

     Hrvatsko matematičko društvo

     Bijenička 30

     10000 ZAGREB

 

ili mailom na adresu:

 

[email protected]

 

Model uplatnice za uplatu članarine (za nove članove ili osobe koje obnavljaju članstvo) - potrebno je popuniti pristupnicu i na uplatnicu upisati podatke.