Glasnik Matematički objavljuje originalne znanstvene radove iz svih područja čiste i primijenjene matematike. Godišnje izlaze dva broja (u lipnju i prosincu).

Glasnik Matematički (Serija III) (ISSN 0017-095X (Print), ISSN 1846-7989 (Online), DOI: 10.3336/gm) predstavlja novu seriju časopisa "Glasnik Hrvatskog naravoslovnog družtva" (Serija I) i "Glasnik matematičko-fizički i astronomski" (Serija II). Časopis izdaju Hrvatsko matematičko društvo i PMF-Matematički odsjekSveučilišta u Zagrebu.

Glasnik Matematički financijski pomaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

 

Uredništvo Glasnika matematičkog:

Glavi urednik: Dražen Adamović

Izvršni urednici: Dijana Ilišević i Josip Tambača

Uređivački odbor: Ljiljana Arambašić, Bojan Basrak, Mladen Bestvina, Jakša Cvitanić, Sunčica Čanić, Zlatko Drmač, Andrej Dujella, Luka Grubišić, Ivica Gusić, Marcela Hanzer, Pavao Mardešić, Eduard Marušić-Paloka, Gordana Matić, Antun Milas, Goran Muić, Pavle Pandžić, Ozren Perše, Gordan Savin i Zoran Vondraček 

Savjetodavni odbor: Ibrahim Aganović, Damir Bakić, Asia Ivić Weiss, Zvonimir Janko, Hrvoje Kraljević, Dragan Miličić, Ivan Mirković, Goran Peškir, Mirko Primc, Andre Ščedrov, Hrvoje Šikić, Marko Tadić, Krešimir Veselić, Mladen Victor Wickerhauser i Sanjo Zlobec

Tehnički urednik: Josip Tambača