Skupština HMD–a

Skupština HMD–a sastoji se od članova Izvršnog odbora, članova Suda časti, po jednog predstavnika svake podružnice, po jednog predstavnika svake pravne osobe koja je član HMD–a i još barem 40 članova koje članovi HMD–a biraju pismenim glasovanjem u skladu s posebnim Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor. Način izbora predstavnika podružnice, odnosno, pravne osobe člana HMD–a svojim aktima utvrđuje ta podružnica, odnosno, pravna osoba.

Na svojoj redovitoj sjednici svake četvrte (svake druge neparne) godine Skupština iz redova članova HMD–a bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika, voditelje sekcija, Izvršni odbor i Sud časti. Mandat svih ovih tijela upravljanja započinje danom izbora. 

Skupština na svojim redovitim sjednicama svake godine:

  • donosi plan rada za narednu godinu,
  • donosi financijski plan za narednu godinu,
  • prihvaća izvještaj o radu u prethodnoj godini
  • prihvaća financijski izvještaj za prethodnu godinu,
  • obavlja i druge poslove određene Statutom.  

Nakon izbora provedenih u svibnju 2018. godine dovršen je izbor članova saziva Skupštine HMD-a do 15. travnja 2023. godine

Osim članova Izvršnog odbora (Dražen Adamović, Sanja Antoliš, Nevenka Antončić, Matija Bašić, Ilko Brnetić, Franka Miriam Brückler, Milena Ćulav Markičević, Zlatko Erjavec, Ida Faullend Heferer, Luka Grubišić, Marcela Hanzer, Ivana Katalenac, Matija Kazalicki, Ivan Krijan, Bojan Kovačić, Hrvoje Kraljević, Gordana Letica, Eva Lukić, Maja Marić, Željka Milin Šipuš, Marija Mišurac, Filip Najman, Ana Prlić, Ksenija Sanjković, Tanja Soucie, Renata Svedrec, Tomislav Šikić, Amadea Šimić, Kristina Šorić, Eva Špalj, Azra Tafro, Goran Trupčević, Vanja Wagner i Vesna Županović), predstavnika udruga (Maja Cindrić, Robert Gortan, Borka Jadrijević, Anja Jazbec, Mihaela Ribičić Penava i Marija Šimić Horvath) i Suda časti (Mirko Primc, Salih Suljagić i Šime Ungar), članovi Skupštine HMD-a su:     

     Nikola Adžaga
     Tomislav Berić
     Nela Bosner
     Aneta Copić
     Dean Crnković
     Neven Elezović
     Zrinka Franušić
     Ilja Gogić
     Ivica Gusić
     Matea Gusić
     Andrea Igaly
     Goran Igaly
     Dijana Ilišević
     Sanja Janeš
     Ines Kniewald
     Ana Kontrec
     Ljiljana Koritnik
     Vjekoslav Kovač
     Vedran Krčadinac
     Snježana Lubura Strunjak
     Snježana Lukač
     Robert Manger
     Toni Milun
     Filip Najman
     Vesna Ovčina
     Igor Pažanin
     Kristina Penzar
     Nikol Radović
     Rajna Rajić
     Maja Resman
     Tamara Srnec
     Maja Starčević
     Sanja Stilinović
     Hrvoje Šikić
     Zvonimir Šikić
     Tvrtko Tadić
     Josip Tambača
     Goran Trupčević
     Renata Vlahović Kruc
     Marko Vrdoljak