Matematička natjecanja u Republici Hrvatskoj

Školska natjecanja

Svaka škola, za svoje zainteresirane učenike, organizira školsko natjecanje iz matematike. Ono se provodi prema zadatcima koje sasatavljaju učitelji pojedine škole, a u pravilu se održava krajem prvoga ili početkom drugoga polugodišta. Najbolje plasirani učenici odlaze na Školsko / gradsko natjecanje.


Školska/gradska natjecanja

Održavaju se po jedinstvenim kriterijima i jedinstvenim zadacima za svaku kategoriju natjecatelja. Zadatke za ovu razinu natjecanja sastavljaju članovi državnog povjerenstva za matematička natjecanja. Najbolje plasirane učenike poziva se na Županijsko natjecanje.


Županijska natjecanja

Županijska se natjecanja odvijaju po jedinstvenim kriterijima za cijelu Republiku Hrvatsku. Pozvani učenici se natječu u rješavanju problemskih zadataka koje je pripremilo Državno povjerenstvo. Županijski odbori i komisije provode natjecanja prema dobivenim uputama, a sve izvještaje dostavljaju Državnom povjerenstvu.


Državno natjecanje

Najuspješniji učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda osnovne škole, te svih razreda srednje škole pozivaju se na Državno natjecanje. Program susreta obuhvaća rješavanje problemskih zadataka, seminar za nastavnike - mentore, te savjetovanje.

Na Državnom se natjecanju određuju se i kandidati za ekipe koje će sudjelovati na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi (IMO) te Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi (MEMO).