2013.

Školska/gradska natjecanja 2013.

osnovne škole

    zadaci          rješenja


srednje škole- A varijanta

     zadaci         rješenja


 srednje škole - B varijanta   

 

Županijska natjecanja 2013. 

osnovne škole

    zadaci          rješenja

 
srednje škole- A varijanta

     zadaci         rješenja

 
srednje škole - B varijanta   
 
 

Državno natjecanje 2013.

osnovne škole
 
srednje škole- A varijanta
 
srednje škole - B varijanta
 
rang-liste
     OŠ          SŠ - A          SŠ - B