2016.

Školska / gradska natjecanja 2016.

osnovne škole

     zadaci               rješenja

srednje škole - varijanta A

     zadaci i rješenja

srednje škole - varijanta B

     zadaci i rješenja

 

Županijska natjecanja

osnovne škole

     zadaci               rješenja

srednje škole - varijanta A

     zadaci              rješenja

srednje škole - varijanta B

     zadaci               rješenja

 

Državno natjecanje

osnovne škole

     zadaci                rješenja

 

srednje škole - varijanta A

     zadaci                rješenja

 

srednje škole - varijanta B

     zadaci               rješenja

 

rang-liste

osnovna škola     srednja škola - A     srednja škola - B