2012.

Školska/gradska natjecanja 2012.

osnovne škole

   zadaci          rješenja


srednje škole - A varijanta

     zadaci         rješenja


srednje škole - B varijanta   

 

Županijska natjecanja 2012.

osnovne škole

    zadaci          rješenja


srednje škole - A varijanta

     zadaci         rješenja


srednje škole - B varijanta   
 
 

Državno natjecanje 2012.

osnovne škole

    zadaci          rješenja


srednje škole- A varijanta

     zadaci         rješenja


 srednje škole - B varijanta   

 

rang-liste

     OŠ          SŠ - A          SŠ - B