4. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske

Od 30. lipnja do 2. srpnja 2010. godine u Zagrebu je održan 4. kongres nastavnika matematike. Organizator Kongresa bilo je Hrvatsko matematičko društvo je, uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Glavna tema Četvrtoga kongresa su kurikularne promjene (strategija, okvirni i predmetni kurikulum). Osim toga na Kongresu je bilo riječi o specifičnostima razredne i predmetne nas­tave, ­vertikalnom povezivanju; radu s djecom s posebnim potrebama (s darovitom i s poteškoćama); korelacijama s drugim predmetima; matematici u svakodnevici; uvođenju tehnologije u nastavu; novim pristupima poučavanju matematike; učenju i poučavanju statistike te o vanjskoj i unutarnjoj evaluaciji poučavanja.

Organiziran je i niz radionica o naznačenim oblicima poučavanja, te Okrugli stol na temu stvarnost i perspektive i osuvremenjivanje nastave matematike u formalnom i sadržajnom smislu (s naglaskom na uvođenje tehnologije u nastavu matematike).

Dakle, ovaj stručni skup bio je u potpunosti posvećen promjenama u nastavi matematike. Pre­davanja i priopćenja održali će naši najznačajniji matematičari, najugledniji i na­jiskusniji sveučilišni i školski nastavnici, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, profesori savjetnici i mentori, voditelji županijskih stručnih vijeća te pozvani gosti iz inozemstva kao i iz drugih struka. Prvi puta na Kongresu su bila organizirana predavanja i radionice namijenjene učiteljima razredne nastave.