1. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske

Prvi kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske održan je u Zagrebu od 5. do 7. srpnja 2000 godine. Na Kongresu je sudjelovalo više od 800 nastavnika matematike iz osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske te gosti iz Mađarske. Predavanja i priopćenja održalo je sedamdesetak sudionika. Popis predavača i tekstovi predavanja objavljeni su u Zborniku radova. Popodnevni rad bio je posvećen radionicama.

U sklopu Kongresa održane su promocije te prigodna prodaja matematičke literature. Profesorica Đurđica Salamon i Izdavačka kuća Neodidacta organizirali su vrlo uspješnu izložbu pod nazivom "Pradjedove računice."

Odbori kongresa pripremili su, nakon rasprave, zaključke kongresa koji su usvojeni na plenarnoj sjednici 7. srpnja 2000. Između ostaloga, na 1. kongresu usvojene su preporučene standardne oznake i matematički simboli.