5. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske

Uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike  Hrvatske, a u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, u Zagrebu je od 3. do 5. srpnja 2012. održan Peti kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske.

Na Kongresu je sudjelovalo više od 700 učitelja razredne nastave, učitelja matematike u osnovnim te nastavnika matematike u srednjim školama. Održana su brojna predavanja, priopćenja i radionice u kojima su obrađene specifičnosti razredne i predmetne nas­tave;­ horizontalno i vertikalno povezivanje;  korelacije s drugim predmetima; rad s djecom s posebnim potrebama (s darovitom i s poteškoćama); matematika u svakodnevici – matematičko modeliranje; primjena tehnologije u nastavi matematike; drukčiji pristupi poučavanju matematike; učenje i poučavanje vjerojatnosti; pravilnosti u nizovima i funkcije; geometrijsko mišljenje i razvoj prostornog zora; vanjska i unutarnja evaluacija poučavanja; kultura samovrednovanja nastavnika; međunarodna suradnja. Odluke Petog kongresa bit će stručni temelj i putokaz za promjene koje slijede u matematičkoj izobrazbi.

Ovaj stručni skup bio je u potpunosti posvećen promjenama u nastavi matematike. Predavanja i priopćenja održali su naši najznačajniji matematičari, najugledniji i najiskusniji sveučilišni i školski nastavnici, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, profesori savjetnici i mentori, voditelji županijskih aktiva, te pozvani gosti iz drugih struka kao i iz inozemstva.