3. kongres nastavnika matematike

Uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i preporuku AZOO RH organiziran je 3. kongres nastavnika matematike. Kongres je održan u Zagrebu, od 2. do 4. srpnja 2008. godine.

Tema Trećeg kongresa bila je kurikulum i kurikulumske promjene u školstvu u Republici Hrvatskoj. Organiziran je niz radionica o naznačenim oblicima poučavanja, te Okrugli stola na temu Pedeset godina matematičkih natjecanja u Republici Hrvatskoj.

Na kongresu je sudjelovalo oko 800 učitelja i nastavnika matematike iz cijele Hrvatske. Predavanja i priopćenja održali su naši najznačajniji matematičari, najugledniji i najiskusniji sveučilišni i školski nastavnici, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, profesori savjetnici i mentori, voditelji županijskih aktiva, pozvani gosti iz drugih struka te strani gosti – predavači. U prilogu su Odluke 3. kongresa.