Predavanja održana tijekom 2009. godine

 

22. siječnja 2009.      

Mr. sc. Ivo Penzar: Od tranzistora do suvremenih mikroprocesora (60 godina razvoja)

       

26. veljače 2009.      

Stjepan Morović: Tehnička analiza

 

19. ožujka 2009.        

doc.dr.sc. Jasminka Dobša: Semantičko pretraživanje informacija u tekstualnim dokumentima

 

23. travnja 2009.       

doc.dr.sc. Lavoslav Čaklović: Odlučivanje, metode i primjena

 

2. srpnja 2009.           

Ana Maria Čeh: Optimalne međunarodne pričuve, primjer Hrvatske

 

29. listopada  2009.   

prof.dr.sc. Ivan Ivanšić: 90 godina Zavoda za primijenjenu matematiku FER–a u Zagrebu

 

13. studenoga 2009.  

doc.dr.sc. Robert Cupec: Lokalizacija mobilnog robota pomoću stereo vizije na temalju automatski izgrađenog 3D modela okoline

 

10. prosinca 2009.     

mr.sc. Gordan Badurina: Upravljanje lancem opskrbe