Predavanja održana tijekom 2013. godine

Vili Krainz, dipl. inž. mat, "Kreditni rizik - modeliranje i izazovi"

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Kreditni rizik - Modeliranje i izazovi", održao je Vili Krainz, dipl. inž. mat. iz Raiffeisen Bank Austria. Predavanje je održano u četvrtak, 14.11.2013., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.
 

Tema predavanja je kreditni rizik, regulacija bankarskog sustava i primjer izrade jedne vrste modela za procjenu kreditnog rizika, te izazovi na koje se pritom može naići. Cilj je kroz široku sliku objasniti kreditni rizik te koga sve pogađa i kako, objasniti potrebu za regulacijom bankarskog sustava i dotaknuti se široko rasprostranjenog Basel regulatornog okvira. Kroz zahtjeve Basel okvira objašnjavaju se parametri koje banke procjenjuju, način procjene i svrha. Konkretno, prikazuje se detaljno razvoj jedne vrste matematičkih modela, objašnjava se matematička teorija u pozadini modela i daje se pregled koraka i izazova na koje se nailazi pri razvoju takvog modela.


dr. sc. Zlatko Drmač, "Numeričke metode u kontroli i upravljanju

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Numeričke metode u kontroli i upravljanju", održao je prof. dr. sc. Zlatko Drmač sa PMF - MO -a, Sveučiliste u Zagrebu. Predavanje je održano u četvrtak, 3.10.2013., u 17.15 sati u dvorani 110 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.
 

U ovom predavanju će biti dan pregled problema numeričke  matematike koji se javljaju u inženjerskim primjenama teorije kontrole i upravljanja. Primjeri uključuju matrične jednadžbe (Ljapunovljeva, Riccatijeva), kontroliranu promjenu matričnog spektra korekcijama malog ranga, aproksimacije racionalnim matričnim funkcijama, računanje Hankelovih singularnih vrijednosti,Pokazat ćemo kako se ti koncepti javljaju npr. pri konstrukciji aktivnog ovjesa automobila (kako bi se prigušile oscilacije pri vožnji po neravnoj cesti) ili kod konstrukcije reduciranog modela kako bi se moglo kontrolirati komplicirane inženjerske sustave opisane desecima ili stotinama tisuća varijabli (npr. svemirska postaja).


dr. sc. Luka Grubišić, "Hijerarhijski modeli prostora dokumenata"

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Hijerarhijski modeli prostora dokumenata", održao je prof. dr. sc. Luka Grubišić sa PMF- MO -a. Predavanje je održano u četvrtak, 6.6.2013., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.

U ovom predavanju ćemo prikazati više algebarskih modela prostora dokumenata. Na temelju takvog analitičkog modela korištenjem rezultata numeričke (multi)linearne algebre provodimo grupiranje podataka vodeći računa o svim dimenzijama kojima su podaci opisani. Tipično, koristimo algoritam dekompozicije singularnih vrijednosti i njegova recentna poopćenja na dekompozicije singularnih vrijednosti višeg reda koje vrijede kada se promatraju tenzori umjesto matrica (dvodimenzionalni tenzori). Za razliku od matričnog slučaja, u višedimenzionalnoj formulaciji nije niti pojam dekompozicije singularnih vrijednosti niti pojam ranga jedinstveno definiran.

Počevši od standardnog vektorskog modela prostora dokumenata, prikazat ćemo njegovo prirodno proširenje u višedimenzionalni tenzorski model. Za potrebe ovog predavanja tenzore promatramo kao višedimenzionalne (3 i više dimenzija) tablice.

Pokazat ćemo primjene koncepata na konkretnim primjerima, kao što su analiza baze znanstvenih publikacija CROSBI odnosno kao što je višedimenzionalno rudarenje slobodnog teksta (npr webstranica iz hr domene).

Ovo je zajednički rad s I. Ugrinom i B. Basrakom. Istraživanje je financirano sredstvima projekta MIREO World.

 

dr. sc. Tomislav Ridzak, "Financijska stabilnost u HNB-u"

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Financijska stabilnost u HNB-u: kako pratimo, analiziramo i istražujemo financijsku stabilnost", održao je dr. sc. Tomislav Ridzak, direktor Direkcije za financijsku stabilnost HNB-a. Predavanje je održano u četvrtak, 25.4.2013., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.
 

Direkcija za financijsku stabilnost bavi se sustavnim istraživanje ranjivosti i rizika koji prijete stabilnosti financijskog sustava kako bi se olakšala njihova identifikacija i bolje razumijevanje te potaknuli svi sudionici na provođenje aktivnosti koje pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica u slučaju materijalizacije tih rizika. U praksi to uključuje praćenje kretanja makroekonomskih agregata, ponašanja sektora nefinancijskih poduzeća i stanovništva, praćenje kretanja na nekretninskom tržištu te interakcija ovih sektora s bankarskim sektorom.

U ostvarenju svih tih ciljeva, osim deskriptivne statistike i praćenje kretanja najvažnijih varijabli, u direkciji se koriste i razvijaju razni modeli. Tomislav Ridzak će prezentirati organizaciju (kakva je tu uloga matematičara?) i rezultate rada Direkcije te nekoliko modela koji se koriste u ocjeni financijske stabilnosti u RH. Među ostalim biti će govora o:

·         ispitivanju otpornosti (stress testu) bankarskog sustava

·         modeliranju korporativnog kreditnog rizika i projekciji poslovanja poduzeća

·         ocjeni strogosti banaka u klasifikaciji korporativnih plasmana

·         ocjeni ranjivosti sektora kućanstva


prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, "Best Value for Money na hrvatski način"

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Best Value for Money na hrvatski način", održao je prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Predavanje se održalo u četvrtak, 21.3.2013., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.
 

Sažetak

Tema predavanja je primjena matematičkog modeliranja za integraciju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija u jedinstven pokazatelj vrijednosti ponude. Pravila javne nabave obavezuju onoga tko raspisuje natječaj na to da objavi kriterije za ocjenjivanje ponuda. Najjednostavniji kriterij je najniža cijena. Druga mogućnost je da se koristi kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda (MEAT). EU pravila, koja su trebala biti prenesena u naš sustav, traže da se za MEAT razvije višekriterijski model koji se temelji na funkcijama vrijednosti, pa se taj kriterij (MEAT) svodi na računanje sume ponderiranih vrijednosti. Predavač će na konkretnim primjerima pokazati kako se razvija takav model uz pomoć AHP metode (Analytical Hierarchy Process), funkcija vrijednosti i morfološke analize. Unatoč relativno jednostavnom postupku za njegov razvoj, primjena tog kriterija u RH je izuzetno rijetka, što nanosi ogromne štete javnom sektoru i slijedom toga privatnom sektoru. Autor je identificirao glavni razlog za to – nedostatno poznavanje elementarnih činjenica o modeliranju vrijednosti od strane onih koji su odgovorni za razvoj sustava javne nabave.


mr. sc. Džulijana Popović, Pogled u Customer Relationship Management

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Pogled u Customer Relationship Management", održala je mr. sc. Džulijana Popović, Zagrebačka banka. Predavanje je održano u četvrtak, 21.2.2013., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.

 

Sažetak predavanja:

Predavanje daje pregled područja Customer Relationship Managementa, kroz osnovne pojmove, korake i probleme, ali s naglaskom na analitički dio CRM sustava i ulogu modeliranja i otkrivanja znanja unutar njega. Bez pretenzije da pokrije egzaktne definicije područja ili da detaljno obradi teoriju i praksu pojedine statističke metode, predavanje ima za cilj dati jezgrovit uvid u kompleksnost i širinu područja, te potaknuti slušatelje na vlastito istraživanje načetih tema.

Zbog kompleksnosti i interdisciplinarnosti CRM pruža raznovrsne prilike za profesionalni i znanstveni razvoj, a kao i za druge aktivnosti vrijedi da se bez kritične količine uloženog vremena ne može (p)ostati vrhunskim CRM stručnjakom.

 

Jelena Špekuljak, dipl. inž. mat, Mladi matematičar, posao i kriza

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Mladi matematičar, posao i kriza", odrzala je Jelena Špekuljak, dipl. inž. mat., Changeset.

Predavanje je održano u cetvrtak, 7.2.2013., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.


Kratak sažetak

Što rade supervizori u agenciji za istraživanje tržišta, u studiju za računalno potpomognuto telefonsko anketiranje? Koje su osobine i posobnosti poželjne za dobro obavljanje tog dinamičnog odgovornog posla?
Za koga je posao supervizora posao u struci i kako matematika pomaže supervizoru, čak i u nečemu u čemu većina (na temelju stereotipa o matematičarima) ne bi na prvu rekla? A kako je otvoren i kako funkcionira jedan mali obrt za programiranje koji ima ne tako male projekte i što i kako u njemu radi mladi matematičar koji želi naučiti dobro programirati
za stvaran svijet? U predavanju će se opisati osobno radno iskustvo.
Kriza se osjeća, to je činjenica. Treba li se bojati krize? Što mladi matematičar može učiniti i nastaviti činiti za sebe i kako da dođe do (prvog) posla? Kako se stvaraju i kako dolaze prilike i što učiniti s njima? Može li se i u krizi birati? U predavanju će se (na temelju osobnih iskustava, perspektive i saznanja) pokušati odgovoriti i na ova pitanja
koja danas muče studente koji završavaju fakultete.