Predavanja održana tijekom 2012. godine

Tomislav Bajić, dipl. oecc., „Valuacija dionica uz prikaz najčešćih zamki u analizi financijskih izvještaja“

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a predavanje pod naslovom „Valuacija dionica uz prikaz najčešćih zamki u analizi financijskih izvještaja“ održao je Tomislav Bajić, dipl. oecc., InterCapital Securities Ltd., Zagreb. Predavanje je održano u četvrtak, 29.11.2012., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.

Teme predavanja su bile: metoda diskontiranih novčanih tijekova, izračun diskontne stope, relativna valuacija, metoda knjigovodstvene vrijednosti, primjeri najčešćih zamki u analizi financijskih izvještaja.

Mario Radaković, dipl. inž. mat., Upravljanje rizicima

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a, predavanje pod naslovom "Upravljanje rizicima" održao je Mario Radaković, dipl. inž. mat., član Upravnog vijeća HANFA-e. Predavanje je održano u četvrtak, 25.10.2012., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.  

Kratak sadržaj:
Upravljanje rizicima (Risk management) je područje koje se u zadnje vrijeme značajno razvija, osobito nakon početka krize 2008. godine. U prezentaciji se pokušalo odgovoriti na dva pitanja: u kojoj mjeri se u upravljanju rizicima koriste kvantitativne metode i kakva je uloga osoba sa matematičkim predznanjem u upravljanju rizicima.

Vedrana Momirski-Jurleka, dipl. inž. mat, "Jedan mogući put"

U četvrtak, 4.10.2012., u 18.15 sati u dvorani 006 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb, predavanje pod naslovom "Jedan mogući put" održala je Vedrana Momirski-Jurleka, dipl. inž. mat.

Vedrana Momirski-Jurleka je jedna od iskusnijih voditelja projekata u regiji s vrlo jakim analitičkim sposobnostima i vještinama rješavanja problema. Radi na poziciji SAP project & change managera. Kompetencije su joj vođenje projekata ERP, implementacije, upravljanje promjenama na projektima, poslovno savjetovanje. Karijera voditelja projekta joj je dulja više od 17 godina, a projekte je vodila u različitim industrijskim granama i u više od desetak zemalja. Ono što klijenti cijene su njene organizacijske i komunikacijske sposobnosti te razumijevanje poslovnih područja posebice financija i upravljanja ljudskim resursima.

mr. sc. Gordan Badurina, "Modeli optimizacije zaliha u višerazinskom lancu opskrbe"

U četvrtak, 17.5.2012. u 18.15 sati, predavanje je održao mr. sc. Gordan Badurina, Alvogen, New Jersey, SAD. Predavanje se održalo u predavaonici 004, na PMF-MO-u, Bijenička 30, Zagreb.

Zalihe u lancu opskrbe imaju važnu ulogu, one osiguravaju da kupac dobije traženi proizvod na vrijeme i u količini koju želi, uključujući i iznenadne zahtjeve koji nisu predviđeni procjenom prodaje proizvoda. Prema svojoj svrsi, odnosno razlogu postojanja, zalihe dijelimo na cikličke, sigurnosne i prekomjerne. Prekomjerne zalihe rezultat su nesavršenosti procesa planiranja, pogrešaka u provedbi planova i promjena na tržištu. Za cikličke zalihe bit će prikazana modifikacija osnovnog EOQ modela na način da bude primjenjiva za višerazinske lance opskrbe, kako bi se preko takvog modela mogle određivati optimalne količine u proizvodnji, posebno za proizvodnju u unaprijed zadanim proizvodim serijama. Kod određivanja sigurnosnih zaliha u višerazinskom lancu opskrbe potrebno je prvo odrediti sigurnosnu zalihe za poluproizvode i osnovne materijale, a da ona pruža istu sigurnost u zadovoljavanju razine usluge kao kod sigurnosne zalihe na gotovoj robi te na kraju odrediti na koju razinu smjestiti sigurnosnu zalihu kako bi ukupni trošak bio što manji. Bit će prikazan model za određivanje optimalne razine zaliha uz zadanu razinu usluge. Bit će također dana aproksimacija efikasne granice između troška sigurnosnih zaliha i razine usluge, iz koje je vidljivo koliku zalihu poduzeće treba imati da bi osiguralo određenu razinu usluge. Dodan je još jedan kriterij, minimizacija potrebnoga skladišnog prostora, te je aproksimirana efikasna granica troška zaliha i paletnih mjesta

dr. sc. Silvija Vlah Jerić, "Višekriterijska optimizacija lanca dobave u poljoprivredi i proizvodnji hrane - slučaj maslinarsko-uljarske industrije"

U četvrtak, 22.3.2012. u 18.15 sati, predavanje je održala dr. sc. Silvija Vlah Jerić sa Ekonomskog fakulteta Zagreb. Predavanje je održano u predavaonici 004, na PMF-MO-u, Bijenička 30, Zagreb.

Pri upravljanju lancima dobave u poljoprivredi i proizvodnji hrane javljaju se specifičnosti koje dodatno otežavaju njegovu optimizaciju. To proizlazi, s jedne strane, iz posebno naglašenih zahtjeva na kvalitetu i sigurnost takvih proizvoda, te rastućim tendencijama ka zaštiti zemljopisnog podrijetla proizvoda. Naime, potrošači sve više cijene tradicionalne i/ili regionalne karakteristike hrane, što zahtijeva pridavanje veće pozornosti uvjetima uzgoja, te povezanosti poljoprivrednika sa proizvođačima finalnih proizvoda.

U ovom se radu promatra lanac dobave u maslinarsko-uljarskoj industriji koji počinje od poljoprivrednog gospodarstva, nastavlja se preko dostave sirovina proizvođačima, do njihovog skladištenja i prerade. S jedne strane maksimizira se dobit proizvođača maslinovog ulja, dok se s druge strane minimiziraju troškovi proizvođača primarnih sirovina (maslina), koji su u ovom lancu dobave često ujedno i dobavljači, a mogu biti i krajnji kupci. Formulira se problem bi-kriterijskog programiranja, te predlažu dvije metaheuristike za aproksimiranje njegove Pareto efikasne granice: raspršeno pretraživanje, te genetički algoritam s nedominiranim sortiranjem II.


mr. sc. Zoran Lukić, "Matematičar i investicijski bankar (Oficir i gentleman)"

U četvrtak, 23.2.2012., u 18.15 sati, mr. sc. Zoran Lukić održao je predavanje pod naslovom "Matematičar i investicijski bankar (Oficir i gentleman)" u dvorani 004 PMF-MO-a, Bijenička 30, Zagreb.

Za razliku od poslovnog (komercijalnog, klasičnog) bankarstva, čije su glavne djelatnosti kreditno-depozitno i platno-prometno poslovanje, investicijsko je bankarstvo elitni dio financijske industrije, usmjeren na institucijske ulagatelje u financijske instrumente.

Matematičko je zvanje izvanredna osnova za profesionalnu karijeru investicijskog bankara, no od matematičara zahtijeva nužnu nadgradnju znanja u financijama i ekonomiji, marljiv rad na trivijalnimzadacima te predanost, proaktivnost, izvrsnost, etičnost i lojalnost poslu. Za uzvrat, investicijsko bankarstvo u pravilu nudi vrhunsko uzbuđenje, obvezno usavršavanje, brzo napredovanje, iznadprosječnu kompenzaciju te izloženost društvenoj eliti. Za matematičara-početnika u investicijskom bankarstvu, tipični su poslovi prikupljanje i obrada informacija, gradnja operativno-financijskih modela trgovačkih društava te njihovo vrjednovanje i financijska analiza. Kako je profil vječnog analitičara u pravilu nepoželjan, težnja napredovanju sastavni je dio psihologije uspješnih kandidata za pozicije u investicijskom bankarstvu.

Prezentacija sadrži pregled UniCredit Grupe i Zagrebačke banke, s posebnim naglaskom na poslovanje i iskustva u investicijskom bankarstvu, u čemu je vodeća na području Jugoistočne Europe. Uz podrobniji opis investicijskih usluga, za bolju sliku o sadržaju investicijsko-bankarskog posla predstavljena je studija slučaja jednog poznatog prekograničnog preuzimanja.