Popis prijavljenih do 28. lipnja 2016.


 

PREUZIMANJE MATERIJALA

Registracija sudionika Kongresa i preuzimanje materijala bit će moguće u srijedu29. lipnja od 7.15 do 8.30, prema sljedećem rasporedu: 

Popis sudionika - osnovne škole - preuzimanje materijala u dvorani M001 - nisu potrebne kopije uplatnica

 

Popis sudionika - srednje škole - preuzimanje materijala u dvorani M006 - nisu potrebne kopije uplatnica

 

Popis sudionika - visoke škole i gosti - preuzimanje materijala na Info-punktu HMD-a - nisu potrebne kopije uplatnica

 

Ako svoje ime niste pronašli na prethodna tri popisa, materijale preuzimate na Info-punktu HMD-a (nasuprot glavnog ulaza u zgradu PMF-MO) uz kopiju uplatnice kotizacije i/ili članarine.
  

Registracija sudionika Kongresa i preuzimanje materijala bit će moguće u četvrtak30. lipnja od 7.30 do 8.30, prema sljedećem rasporedu: 

Popis sudionika - dječji vrtići - preuzimanje materijala na Info-punktu HMD-a (nasuprot glavnog ulaza u zgradu) - nisu potrebne kopije uplatnica