Završen Sedmi kongres nastavnika matematike RH

Završnim riječima po sekcijama u petak 1. srpnja 2016. u Zagrebu završio je Sedmi kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske. Na kongresu je sudjelovalo blizu 800 sudionika iz cijele RH, te s gostima-predavačima iz Austrije, Slovenije i SAD-a.

Rad kongresa odvijao se u pet sekcija - za predškolski odgoj, razrednu nastavu, učitelje matematike u višim razredima osnovne škole, nastavnike matematike u srednjim školama te za viskoko školstvo.

Održano je sedamdesetak predavanja, dvadesetak priopćenja, blizu 40 radionica, predstavljeno je desetak postera, a održana su  i dva okrugla stola na temu vertikalnog povezivanja. Sažetci većine predavanja, priopćenja i radionica objavljeni su u Zborniku sažetaka.

Materijali s nekih predavanja i radionica 

Stephen Keeling - Tjedan modeliranja u Štajerskoj - prezentacija i dodatni linkovi

http://imsc.uni-graz.at/modellwoche/2006/interpolation.wmv
http://imsc.uni-graz.at/keeling/manuskripten/dcemri.mpg
http://imsc.uni-graz.at/keeling/manuskripten/dcemri_ica.mpg


Nikol Radović - Crtajmo (razredna nastava)

Nikol Radović - Crtajmo (predmetna nastava)

                       internetske adrese


 Ivana Lović Štenc - Kurikulum NP matematika


 Tanja Soucie, Ivana Katalenac, Renata Svedrec - Geoploča (razredna nastava)

 Tanja Soucie, Ivana Katalenac, Renata Svedrec - Geoploča (5. i 6. razred)

 Tanja Soucie, Ivana Katalenac, Renata Svedrec - Geoploča (7. i 8. razred)

                                                                       - "točkasti" papir - mali i veliki


 Blaženka Slovenec; Katarina Smernić; Nikol Radović - Igra zvuka i prostora


 Mina Spasić i Tvrtko Tadić  - Matematika u Microsoft Office-u

                                        - link 1 - OneNote u nastavi matematike

                                        - link 2 - Unošenje matematike u Word-u 


Draga Dolenec-Gashi i Nensi  Blažević - Tableti u nastavi matematike

Draga Dolenec-Gashi - Izrada Testmoz kviza iz matematike (radionica)


 Đurđica Ivanković - Projekt “Mala matematika”


Mojca Suban i Mateja Sirnik -  Pomen formativnega spremljanja pri učenju in poučevanju matematike


 Tihana Levar i Kristina Lukačić - Nastavni materijali (radinica)

                                               - Mjerenje (radionica)

                                               - Suradničko učenje 


 Jelena Gusić - Je li točno ili netočno?


 Željka Vrcelj - Fibonaccijev niz


Jelena Acman i Karolina Doutlik - Pokretom kroz nastavu matematike

                                                - Učimo matematiku kroz pokret