REGISTRACIJA I PREUZIMANJE MATERIJALA

Registracija sudionika Kongresa i preuzimanje materijala bit će moguće u srijedu, 29. lipnja od 7.15 do 8.30, prema sljedećem rasporedu:

osnovne škole:   dvorana 001 - PMF - MO, prizemlje

POPIS - OSNOVNE ŠKOLE - nije potrebna kopija uplatnice


 

srednje škole:   dvorana 006 - PMF - MO, prizemlje

POPIS - SREDNJE ŠKOLE - nije potrebna kopija uplatnice


 

Gosti i predavači (Sveučilišta i Veleučilišta) - Info-punkt HMD-a nasuprot glavnog ulaza PMF-MO - nije potrebna kopija uplatnice


 

Ako svoje ime niste pronašli na prethodna tri popisa, materijale preuzimate na Info-punktu HMD-a (nasuprot glavnog ulaza u zgradu PMF-MO) uz kopiju uplatnice kotizacije i/ili članarine.

 


 

Sudionici iz dječjih vrtića materijale preuzimaju u četvrtak  30. lipnja od 7.30 do 8.30 na Info-punktu HMD-a nasuprot glavnog ulaza u zgradu PMF-MO, Bijenička 30 - nije potrebna kopija uplatnice.


 

Prijavljeni sudionici koji se neće stići registrirati do 8.30 (tj. do početka službenog otvaranja) moći će to učiniti na INFO-štandu HMD-a za vrijeme pauze.