REGISTRACIJA I PREUZIMANJE MATERIJALA

Registracija sudionika Kongresa i preuzimanje materijala bit će moguće u utorak, 1. srpnja od 7.15 do 8.30, prema sljedećem rasporedu:

osnovne škole:   dvorana 001 - PMF - MO, prizemlje

POPIS - OSNOVNE ŠKOLE - nije potrebna kopija uplatnice


 

srednje škole:   dvorana 006 - PMF - MO, prizemlje

POPIS - SREDNJE ŠKOLE - nije potrebna kopija uplatnice


 

Gosti i predavači (Sveučilišta i Veleučilišta) - Into-punkt HMD-a nasuprot glavnog ulaza


 

Ostali sudionici - kasnije prijave ili nepotpuna dokumentacija - Into-punkt HMD-a nasuprot glavnog ulaza - molimo pripremiti kopiju uplatnice kotizacije ili članarine


 

Prijavljeni sudionici koji se neće stići registrirati do 8.30 (tj. do početka službenog otvaranja) moći će to učiniti na INFO-štandu HMD-a za vrijeme pauze.


 

 


Popis prijavljenih sudionika

Popis prijavljenih sudionika 6. Kongresa - do 24. lipnja 2014.

 

Podsjećamo vas da je zbog izdavanja potvrda od strane AZOO nužno prijaviti se i na http://www.ettaedu.eu/

Također, molimo kolege koji su se prijavili samo na stranicama www.ettaedu.eu da svoju prijavu ponove i na ovoj stranici (ispune prijavnicu i anketu). To nam je važno da bismo imali potpunu evidenciju, pripremili sve što je potrebno i bili efikasniji kod podjele materijala.

Hvala na suradnji.