Pedagoška dokumentacija - viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje

Elementi i kriteriji ocjenjivanja

 

Stručno-pedagoški uvid

 

Praćenje i ocjenjivanje

 

Zakoni i pravilnici

 

Ozren Pavlović Bolf:

Erasmus+

 

Sanja Jozić i Nives Frković

Školovanje učenika s ADHD-om i problemima u ponašanju u redovnoj osnovnoj školi

 

Aneta Copić

Kako pridobiti pažnju učenika i aktivno ih uključiti u nastavni sat?

 

Mirjana Konosić i Marijana Kozarić Ciković

Stručno usavršavanje putem e-učenja 

Julije Jakšetić

Dokazi bez riječi

 

Vesna Županović

Matematičke radionice RADDAR

 

Mira Čuvidić

E-matematika u razrednoj nastavi

 

Goran Igaly

Hrvatsko nazivlje u nastavi matematike 

Tihana Levar i Kristina Lukačić

Matematika kroz igru

 

Anton Bubnjar

Matematika u australskim školama

 

Željka Vrcelj

Projektni zadaci – suradničko učenje

 

Maja Marić

Međunarodno natjecanje Klokan bez granica

 

Jelena Gusić

Izrada ispita iz matematike na temelju obrazovnih ishoda i praga prolaznosti

 

Maja Kalebić i Predrag Dukić

Dodirom i pogledom do matematičkih znanja

 

Tihana Strmečki

Matematičke konstante

 

Zvjezdana Martinec i Darko Rakić

Microsoft Kinect – primjena u nastavi matematike u OŠ Popovača

 

Nenad Kuzmanović

Izostavljanje zagrada

 

Arijana Burazin Mišura; Ivo Baras i Nada Roguljić

Taj bolni pojam bijekcije

 

Anđelka Jalušić

Strategije poučavanja i motivacija učenika

 

Boris Čulina; Gordana Paić i Željko Bošnjak

Pojam sličnosti u nastavi matematike u osnovnoj školi

 

Boris Čulina i Sanja Vitaljić

Pojam funkcije u nastavi matematike - prijedlozi za razmatranje

 

Zvonimir Šikić

Linearna perspektiva

 

Tanja Soucie; Nikol Radović; Ivana Kokić i Renata Svedrec

Koordinatni sustav u ravnini

 

Maja Cindrić

Problemska nastava i dječje strategije u nižim razredima osnovne škole

 

Maja Cindrić i Natalija Zvelf

Metoda otkrivanja algoritma u nastavi matematike viših razreda osnovne škole

 

Višnja Šuperba i Ivana Križanac

Realnost i imaginacija suvremenih pristupa u učenju i poučavanju matematike

 

Ivana Fundurulić

Primjena suvremene tehnologije u nastavi matematike – prednosti, mane i izazovi.

 

Snježana Lukač i Rebeka Kalazić

Tehno je in, a mi plešemo na rock

 

Josipa Akalović Antić; Anita Harmina i Joško Meter

Primjena ERR okvira na nastavnu jedinicu: Aritmetička sredina

 

Josipa Akalović Antić; Anita Harmina i Toni Milun

Izvedba nastavne jedinice “Nominalna, relativna i konformna kamatna stopa” pomoću tehnika ERR okvira

 

Dubravka Glasnović Gracin

Modeli aritmetike za razrednu nastavu

 

Lidija Cvikić i Dubravka Glasnović Gracin

Hrvatski jezik i matematika u razrednoj nastavi

 

Alen Andrijić

Najčešća pitanja učitelju matematike

 

Neda Lesar

Razgovori matematički – webinari kao novi način stručnog usavršavanja

 

Sanja Janeš

Konstrukcija projektnih zadataka i izrada projekta iz matematike

 

Plakat "Hrvatski pleter"

 

Ksenija Kovačić i Snježana Prusec-Kovačić

Prikaz postera: Matematika u prirodoslovlju drugih razreda oš

 

Sanja Loparić

Može li učenje tablice množenja biti zabavno?

 

Veselko Čotić

Sukladnost trokuta i primjene

 

Ivo Baras, Renata Kožul-Blaževski i Julija Mardešić

O skupovima i ljudima

 

Mateja Šafarić Novak

Projekt učenika obrtničkih zanimanja u nastavi matematike