Rokovi za prijavu i plaćanje kotizacije

Prijavnicu i Anketu treba poslati i kotizaciju uplatiti do 1. travnja 2014.

Priopćenje (puni tekst ili sažetak) treba dostaviti do 15. ožujka 2014.

Budući da je AZOO suorganizator ovog stručnog skupa, zbog evidencije i izdavanja potvrda, SVI koji su (na bilo koji način) poslali prijavnicu HMD-u MORAJU ponoviti prijavu na www.ettaedu.eu

Status svoje prijave možete provjeriti u dokumentu.

 

Za učitelje i nastavnike matematike

Kotizacija za 6. kongres nastavnika matematike RH je:

a)    prijava i uplata do 1. travnja 400 kn
       (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 200 kn),

b)    prijava i uplata do 15. svibnja 500 kn
       (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 250 kn),

c)     prijava i uplata nakon 15. svibnja 600 kn
       (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 300 kn).

 

Za učitelje razredne nastave

Kotizacija za sudjelovanje učitelja razredne nastave jednaka je kotizaciji za članove HMD-a:  

a)    prijava i uplata do 1. travnja 200 kn

b)    prijava i uplata do 15. svibnja 250 kn

c)    prijava i uplata nakon 15. svibnja 300 kn


Kotizaciju uplatiti na žiro-račun broj IBAN: HR4423600001101530802, a na uplatnici, u rubrici “Poziv na broj odobrenja” upisati broj 17, “Opis plaćanja” – kotizacija za 6. kongres.

 

Ispunjene prijavnice i ankete, kao i dokaz o izvršenoj uplati kotizacije dostavite na JEDAN od sljedećih načina:

- mailom na adresu [email protected]

- faksom na broj 01/4680335 

- poštom na adresu HMD, Bijenička 30, 10000 Zagreb

Ako prijavnicu i anketu ipunjavate on-line, nije potrebno slati je na gora navedene načine. U tom slučaju potrebno je samo dostaviti dokaz o izvršenoj uplati (na jedan od gore navedenih načina).

Sve pojedinosti oko Kongresa, posebno oko (nadamo se povoljnijijih) mogućnosti prehrane i smještaja za vrijeme trajanja skupa, objavljivat ćemo na mrežnim stranicama HMD-a.

  

Sve potrebne obavijesti možete dobiti i sve moguće nedoumice otkloniti na našoj adresi (koja je u zaglavlju ovog pisma) te slanjem elektronske pošte voditeljici Nastavne sekcije Tanji Soucie, prof. na adresu [email protected]

 

 Voditeljica Nastavne sekcije

 Tanja Soucie, prof.

Poziv za prijavu radova za 6. kongres nastavnika matematike

 
Hrvatsko matematičko društvo najavljuje 6. kongres nastavnika matematike za 1. - 3. srpnja 2014. godine. Kongres će se održati u Zagrebu u prostorima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Kongres se organizira u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, a uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.


Kongres je namijenjen učiteljima razredne nastave, učiteljima matematike u osnovnim te nastavnicima matematike srednjim školama.
Glavna tema Šestog kongresa je Suvremeni pristup učenju i poučavanju matematike.

Rokovi:

Sažetak rada poslati na [email protected] najkasnije do 15. 3. 2014. godine.
Cjeloviti rad poslati na istu adresu do 15. 4. 2014. U zborniku radova
6. Kongresa nastavnika matematike bit će objavljeni sažeci. Sudionici će cjelovite radove dobiti na CD-u dok će odabrani članci biti objavljeni u Poučku.


PRIKAZ POSTERA

Na 6. Kongresu nastavnika matematike rad će biti moguće prikazati i pomoću postera. Za to će biti osiguran poseban termin (i za postavljanje i za razgledavanje).

Što je prikaz postera?

Prikaz postera alternativni je način prikaza istraživačkog rada ili primjera dobre prakse. Tijekom prezentacije postera autor dežura uz poster, predstavlja svoj rad te odgovara na pitanja zainteresiranih sudionika.

Cilj postera je prenijeti svoju glavnu ideju što većem broju sudionika te potaknuti izmjenu ideja između autora i osoba koje čitaju poster.