2020.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u ožujku 2020.

Ppozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 11. ožujka 2020. godine (druga srijeda u ožujku) u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Debata u nastavi" održat će Dorotea Brajković.

Sažetak:
Pojam debate široko je prisutan u svakodnevnom govoru od političkih debata do onih prijateljskih nakon filma ili predstave. Što je debata zapravo i zašto nam je važna, te kako se njezini elementi mogu koristiti u nastavi, glavna su pitanja kojima će se baviti predavanje. Predstavit će se načini strukturiranja rasprave na satu kojima bi se potaknula veća interakcija učenika s nastavnim sadržajem, kao i kako pružiti povratne informacije na održane debatne govore.

O predavačici:
Dorotea Brajković studentica je studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Debatom se bavila kroz debatni klub Sagitto i bila članom Hrvatske debatne reprezentacije. Radionicu o primjeni debate u nastavi prvi je puta provela na skupu srednjoškolskih nastavnika održanog u V. gimnaziji 2018. godine.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije
 predavanje u veljači 2020.

Prvo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Povezanost geografije i matematike na primjeru terenske nastave iz geografije" održat će Marija Ujlaki.

Sažetak:
Kroz predavanje ću predstaviti povezanost matematike s geografijom prema novom kurikulumu geografije i malo usporediti s dosadašnjom prema Nastavnom planu i programu. Na primjeru terenske nastave geografije u 8.razredu, prikazat ću korelaciju na konkretnom primjeru. Na toj terenskoj nastavi koristila sam nekoliko digitalnih aplikacija, a za dvije od njih (QR kod i ARKOD) prikazat ću mogućnosti i prednosti primjene digitalnih alata.

O predavačici:
Marija Ujlaki, profesorica geografije i povijesti ima 20 godina radnog iskustva u osnovnoj školi, savjetnica je. Radi u OŠ Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini. O sebi kaže: Volim geografiju i putovanja, volim i povijest, djecu i svoj posao, često sam u potrazi za novim idejama i znanjima kako bih bila u toku ali i unaprijedila svoj rad i nastavu.


 

2019.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u prosincu 2019.

 

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 4. prosinca 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "10 godina državne mature" održat će Jagoda Krajina.

Sažetak:
Deseta državna matura, DM, je iza nas. Kako je krenula i kako se razvijala te kakva će biti ubuduće? Kako se rade ispiti iz Matematike? Što sve vidimo kada ocjenjujemo ispite? Koji su zadatci pristupnicima „teški“? Jesmo li što naučili iz ispita DM i što smo primjenili u nastavi Matematike? Kroz konkretne primjere osvrnut ću se na tipične pogreške i izazove s kojima se susreću pristupnici, ali i ocjenjivači.

O predavačici:
Jagoda Krajina, mag. educ. math., profesor savjetnik, profesorica je matematike u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu. Članica je stručne radne skupine za izradu i razvoj ispita i ispitnih materijala za državnu maturu iz Matematike od početka toga projekta do danas.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u studenom 2019.

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 6. studenog 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Novosti u vrednovanju" održat će Zrinka Korbar.

Sažetak:
Novim kurikulumom došlo je i do promjena u načinu vrednovanja. Ovim predavanjem pokušat ću vam prenijeti svoja iskustva u vrednovanju, izradi lista za samoprocjenu, kratkih provjera, samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja, izradi rubrika za vrednovanje projektnog rada, plakata, prezentacije i izradi provjera koje sam vrednovala s dvije ocjene. Željela bih svoja pozitivna iskustva podijeliti s vama.

O predavačici:
Zrinka Korbarprofesorica savjetnica, diplomirala je 1989. na Matematičkom odsjeku PMF-a, smjer profesor matematike i fizike. Zaposlena je u III. gimnaziji u Zagrebu, mentorica je studentima nastavničkog smjera PMF-a, član je mentorskog tima za provedbu CKR-a - mentorica je u virtualnoj učionici na Loomenu za srednju školu. Održala je razne metodičke radionice i predavanja temeljene na vlastitom iskustvu.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u listopadu 2019.

Pozivamo vas na prvo okupljanje ove školske godine u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 2. listopada 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 101 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Radonicu pod naslovom "Stručno usavršavanje nastavnika - iskustva projekta MERIA" održat će Sanja Antoliš, Matija Bašić, Željka Milin Šipuš i Eva Špalj.

Sažetak:

Na predavanju ćemo prikazati projekt MERIA iz perspektive stručnog usavršavanja nastavnika. Projekt promovira istraživački usmjerenu nastavu matematike čije uvođenje i realizacija predstavljaju izazov za nastavnike zbog objektivnih razloga koji zahtjevaju vrijeme, pripremu i promjenu odnosa između nastavnika i učenika. Iako svaka promjena zahtjeva vrijeme prilagodbe i dodatni trud, na predavanju ćemo razgovarati o specifičnim potrebama nastavnika vezanim uz uvođenje IUNM. Govorit ćemo o konkretnim rezultatima projekta, analizi utjecaja koja je provedena s nastavnicima u pridruženim školi, te radionicama koje smo proveli u siječnju, travnju i svibnju ove godine.

O predavačima:
Sanja Antoliš i Eva Špalj rade u XV. gimnaziji u Zagrebu, a Željka Milin Šipuš Matija Bašić na Matematičkom odsjeku PMF-a, SuZ. Dio su projektnog tima Erasmus+ projekta Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable (MERIA) koji okuplja 11 partnerskih institucija iz četiri zemlje EU, s glavnim ciljem promicanja istraživački usmjerene nastave matematike, kreiranja inovativnih nastavnih materijala i pružanja podrške nastavnicima u stručnom usavršavanju i primjeni nastavnih metoda koje stavljaju učenike u aktivnu ulogu. Svi su, uz druga svoja zaduženja, držali nastavu iz kolegija Metodika nastave matematike, aktivno sudjeluju u aktivnostima koje omogućuju učenicima i studentima uključivanje u izvannastavne aktivnosti (natjecanja, projektna nastava itd.), te su održali razne metodičke radionice na temu vrednovanja, darovitosti, priprema natjecatelja, istraživački usmjerene nastave i sl. U HMDu svi su članovi Izvršnog odbora.


Predviđeno trajanje radionice je 90 minuta. Nije potrebna prijava, samo dođite raspoloženi za učenje. Još jednom napominjemo da će se radionica održati u predavaonici 101


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2019.

Pozivamo vas na posljednje predavanje ove školske godine u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 8. svibnja 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Ishodi učenja, praćenje i vrednovanje – primjeri iz prakse" održat će Sanja Stilinović.

Sažetak:
Cilj ovog predavanja je podijeliti s kolegama iskustva iz osobne prakse o načinu pisanja ishoda učenja te načinu praćenja njihovog ostvarivanja za pojedinog učenika, za grupu učenika odnosno cijeli razredni odjel, u svrhu dobivanja kvalitetne povratne informacije o učeničkim postignućima i njihovom napredovanju.

O predavačici:
Sanja Stilinović radi u OŠ Augusta Šenoe u Zagrebu, napredovala je u zvanje učitelj savjetnik. Posebnu pozornost posvećuje radu s nadarenim učenicima. Surađuje s PMF - Matematičkim odjelom kao mentor studentima tijekom metodičke prakse. Surađuje s AZOO kao članica Ispitnog povjerenstva za provedbu stručnih ispita iz matematike za Zagreb i Zagrebačku županiju. Članica je Županijskog i Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz matematike učenika osnovnih škola i voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Grada Zagreba – Trešnjevka i Trnje. Surađuje s NCVOO na OECD/PISA projektu (koder i supervizor) u postupku kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa. U međunarodnom natjecanju „Klokan bez granica“ sudjeluje u predlaganju, odabiru, prevođenju i rješavanju zadataka te pripremanju natjecanja.  Dugogodišnja je članica HMD-a, a od 2018. i članica Skupštine HMD-a.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u travnju 2019.

 

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 3. travnja 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Matematika u Školi za život" održat će Sonja Banić i Sanja Janeš, članice mentorskog tima Škole za život.

Sažetak:
Pred godinu dana Cjelovita kurikularna reforma - Škola za život započela je eksperimentalno u 74 škole. Već u travnju su počele edukacije učitelja eksperimentalnih škola, slijedilo je pružanje podrške te regionalni skupovi. U prosincu 2018. počele su pripreme svih učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja za primjenu novih kurikuluma u svim osnovnim i srednjim školama.
Edukacije poseban naglasak stavljaju na profesionalni razvoj učitelja, jačanju njegovih kako stručnih tako i generičkih kompetencija, upoznavanju sa usvojenim kurikulumima te kao istaknutu točku, jačanju kompetencija u pristupima vrednovanju. 

O predavačicama:
Sonja Banić, profesorica matematike i fizike, profesor savjetnik, profesorica matematike u Srednjoj školi Ivan Švear, Ivanić Grad. Bila je voditeljica ŽSV za Zagrebačku županiju od 2002. do 2018. godine. Održala je brojna predavanja i radionice na stručnim skupovima za učitelje i nastavnike matematike. Koautorica je udžbenika iz matematike te autorica stručnih članaka za nastavu matematike. Članica je stručne radne skupine za Matematičko područje i stručne radne skupine za Predmet matematika u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Članica je stručne skupine za matematiku u projektu Škola za život.

Sanja Janeš, profesorica matematike, profesor savjetnik, radila je u dvije strukovne škole te u osnovnoj školi 24 godine, živi i radi u Čabru. Članica je Državnog povjerenstva za pripremu i provođenje natjecanja iz matematike. Članica je redakcijskog kolegija stručno-metodičkog časopisa Matka, rubrika Matematičko putovanje; objavljuje članke  u stručno metodičkim časopisima: Matka, Poučak, MIŠ, Metodički obzori; autorica je priručnika za učitelje i nastavnike matematike Projektni zadatci u nastavi matematike; predavala je na skupovima svih razina - od školskih do državnih. Članica je stručne radne skupine za izradu predmetnog kurikuluma Matematike, mentorske skupine eksperimentalnog programa Škola za život te radne skupine za doradu kurikluma Matematike.


Kurikularna reforma od jeseni je u svim školama. Dođite, poslušajte što je bilo i što će biti, pitajte!

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u ožujku 2019.

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 6. ožujka 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Matematika u službi forenzike" održat će Andrea Ledić.

Sažetak:
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“  danas je moderna forenzična ustanova koja u svom svakodnevnom radu koristi suvremenu tehnologiju i veliki broj različitih metoda za forenzičnu obradu materijalnoga  traga i njegovo pretvaranje u materijalni dokaz. 
Provodi vještačenja u gotovo svim područjima forenzike: daktiloskopska vještačenja otisaka papilarnih linija, biološka vještačenja, vještačenja kontaktnih tragova tekstilnih vlakana, vještačenja droga, toksikološka vještačenja (droga i alkohol u krvi i mokraći), kemijsko-fizikalna vještačenja, vještačenja boja, stakla, gume, vještačenja dokumenata i rukopisa, vještačenja kratkog i dugog vatrenog oružja, vještačenja mehaničkih tragova provale i provalničkih alata, kemijske i fizikalne metode za utvrđivanje tragova pucanja (SEM/EDX), prometna vještačenja, strojarsko-tehnološka vještačenja i dr.
Primijenjena matematika prisutna je u gotovo svim metodama koje se provode u Centru, a poglavito unutar službe za kemijsko-fizikalna i toksikološka vještačenja koja uz metode koristi i standardne operativne postupke koje uključuju i „Mjernu nesigurnost“.

O predavačici:
Andrea Ledić, magistar kemije, od 2018. obavlja dužnost načelnice Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, predstavnica je Republike Hrvatske u Europskoj mreži forenzično-znanstvenih instituta (ENFSI) te je aktivan član u podgrupama koje uključuju europske vještake za rukopise i dokumente (ENFHEX i EDEWG). Kandidatkinja je i za članstvo u Američkoj akademiji forenzičnih znanosti (AAFS) u polju „Questioned documents“.
1998. zapošljava se u Centru za kriminalistička vještačenja kao kriminalistički vještak za dokumente i rukopise na Odsjeku kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, u 2004. godini postaje stalni sudski vještak za dokumente i rukopise Županijskog suda u Zagrebu, tijekom 2008. Centar mijenja ime u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ te postaje glavni vještak za dokumente i rukopise.
Istraživački je usmjerena na područje psihologije i neurologije s posebnim naglaskom na poremećaje pisanja te vanjske i unutarnje utjecaje na pisanje i govor. Isto tako usmjerena je i na područje prirodnih znanosti s posebnim naglaskom na analitičke kemijske metode vezane uz tintu.
Kao gost predavač održala je predavanja s temama „Forenzika rukopisa“ i „Starost tinte“ na diplomskom studiju „Arheologija“, kolegiju „Forenzična osteologija“ te „Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Od 2010.  do 2015. izvodi nastavu kao vanjski stručni suradnik na Odjelu forenzičnih znanosti Sveučilišta u Splitu na modulima „Istraživanje mjesta događaja“ , „Nacionalna sigurnost“ i „Forenzična kemija i biologija“ , u predmetu „Forenzika dokumenta, novca i rukopisa“.


Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a- 
predavanje u veljači 2019.

Nova godina donosi novo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 6. veljače 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Znanstveni klub" održat će Nevenka Jakuš i Sabina H-Omerović.

Sažetak:
Upoznat ćemo vas s radom izvannastavne aktivnosti „Znanstveni klub“ namijenjene zainteresiranim učenicima trećih razreda I. OŠ Vrbovec. Specifičnosti „Znanstvenog kluba“ su da s učenicima nižih razreda rade učitelji koji inače predaju u višim razredima osnovne škole i da je to interdisciplinarna aktivnost. 
Aktivnosti su kreirane kolaboracijom četiri učitelja, a uključuju sljedeća područja: matematiku, fiziku, astronomiju, kemiju i biologiju.  
Očekivani ishodi su poticanje znanstvene znatiželje, razvoj zanimanja za znanosti STEM područja, razvoj prirodoznanstvenog pogleda na svijet, razvoj znanstveno-istraživačkog pristupa, zaključivanja i eksperimentalnih vještina, upoznavanje s jezikom znanosti, upoznavanje s različitim IKT alatima i razvojem digitalne pismenosti.

O predavačicama:
Nevenka Jakuš - 1998. godine je diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, odsjek fizika, smjer profesor fizike. 1997. godine zaposlila se u Srednjoj školi „Vrbovec“, a 1998. godine u I. OŠ Vrbovec kao učitelj fizike gdje i danas radi.
Od školske godine 2000./2001. do školske godine 2007./2008. vodi astronomsku grupu za učenike 4. do 8. razreda. Tijekom tog razdoblja s učenicima redovito sudjeluje na Državnom natjecanju gdje njeni učenici postižu iznimne rezultate.
2002. godine i 2003. godine sudjeluje u radu Astronomske ljetne škole. 
Sudjelovala je u izradi udžbenika, radne bilježnice i priručnika za nastavnike za  7. i 8. razred u izdanju izdavačke kuće „Alfa“ iz Zagreba („Fizika 7“ i „Fizika 8“, 1. izdanje 2003. godine)
Suautorica je udžbenika s radnom bilježnicom  „Fizika 7“ i „Fizika 8“ za učenike koji svladavaju prilagođeni nastavni program u izdanju nakladničke kuće „Alka script“, 1. izdanje 2008. godine.
Recenzent je udžbenika i radne bilježnice za eksperimentalni program fizike  „Fizika oko nas 7“ u izdanju nakladničke kuće „Školska knjiga d.d.“, 1. izdanje 2018. godine.
Često je član Županijskog povjerenstva za natjecanje iz fizike, a 2005. godine bila je član Državnog povjerenstva za natjecanje iz astronomije.
Tijekom cjelokupnog rada u I. OŠ Vrbovec vodi dodatnu nastavu fizike, a učenici joj redovito sudjeluju na Županijskom natjecanju te pojedini i na Državnom natjecanju gdje postižu iznimne rezultate.
Od 2015. godine do 31.08.2018. godine voditelj je Projektnog tima e-Škole I. OŠ  Vrbovec, te u sklopu toga vodi nekoliko školskih grupa na društvenoj mreži Yammer.
Uspješno je završila je sve edukacije u sklopu projekta e-Škole,  te razne druge edukacije u svrhu profesionalnog razvoja.
2014. godine napredovala je u zvanje mentora.

Sabina H-Omerović – diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, odsjek matematika, smjer profesor matematike i informatike. Nakon završenog fakulteta 2003. godine zapošljava se u Srednjoj školi „Ban Josip Jelačić“ u Zaprešiću kao profesor matematike i informatike.
Od 2005. godine do 2015. godine radi u privatnom sektoru u različitim firmama kao programer projektant, gdje sudjeluje u nizu projekata i edukacija.
Od 2015. godine radi kao učitelj matematike u I. OŠ Vrbovec u Vrbovcu. Uspješno je završila sve edukacije u sklopu projekta e-Škole,  te razne druge edukacije u svrhu profesionalnog razvoja.
Tijekom rada u školi vodi dodatnu nastavu iz matematike, a učenici joj redovito odlaze na županijska natjecanja. 
Učenike s dodatne nastave priprema i redovito vodi na razna ekipna natjecanja iz matematike.


Veselimo se Vašem dolasku!


 

2018.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u prosincu 2018.

Treće ovogodišnje predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri pod naslovom "Dokazi na matematičkim natjecanjima" održano je u srijedu, 5. prosinca 2018. Predavanje je održala Azra Tafro.


Sažetak:
U ovom predavanju bavit ćemo se pristupima i metodama dokazivanja tvrdnji u različitim tipovima zadataka na natjecanjima. Kroz konkretne primjere osvrnut ćemo se na tipične pogreške i izazove s kojima se susreću učenici, mentori i ispravljači na svim razinama natjecanja.

O predavačici:
Dr.sc. Azra Tafro radi kao poslijedoktorand na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te kao predavač na RIT Croatia. Osim znanstvenog i nastavnog rada, aktivno se bavi popularizacijom matematike. Kao član Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike (srednja škola, A varijanta), od 2008. sudjeluje u organizaciji i provedbi svih razina natjecanja te priprema i vodi učenike na međunarodna natjecanja. Održala je i nekoliko stručnih predavanja i radionica za nastavnike-mentore na temu pripreme za natjecanja i rada s darovitim učenicima općenito.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u studenom 2018.

 

Zvonimir Šikić je 7. studenog 2018. održao predavanje  pod naslovom "Zbunjujuće vjerojatnosti". Organizator predavanja bila je Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Sažetak:
Na konkretnim primjerima (vjerojatnost druge kćeri, Monty Hall, paradoks dvije omotnice i sl.) pokazati ćemo zašto su intuitivne procjene vjerojatnosti veoma često pogrešne.

O predavaču:
Dr. sc. Zvonimir Šikić bio je voditelj Katedre za matematiku FSB-a od 1984. do mirovine 2017. Voditelj je „Seminara za matematičku logiku i osnove matematike“ MO PMF-a od 1990. Direktor je međunarodne konferencije „Philosophy of Science“, IUC-Dubrovnik, od 2001., te  osnivač i direktor međunarodne konferencije „Logic and Applications- LAP“, IUC-Dubrovnik, od 2013. Od 1995. do 1999. potpredsjednik, a od 1999. do 2003. predsjednik Hrvatskog matematičkog društva. Predsjednik je Hrvatskog logičkog udruženja od njegovog osnivanja 2010.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u listopadu 2018.

S novom školskom godinom počeo je novi niz predavanja u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Prvo predavanje, 3. listopada 2018. godine, pod naslovom "Matemagičarev čarobni štapićodržala je Franka Miriam Brueckler.

Sažetak: Nije nepoznato da se mnogi magičarski trikovi, posebno oni koji spadaju u tzv. mikromagiju, temelje na matematičkim principima. Većinom se radi o vrlo jednostavnoj, elementarnoj matematici razine osnovne škole, no postoje i iznimke. U ovom ćemo se predavanju (zapravo, magičarskoj izvedbi s pratećim objašnjenjima) upoznati s desetak trikova koji se temelje na različitim matematičkim osnovama.

O predavačici: Franka Miriam Brueckler je docent na PMF-MO i uz redovne nastavne i znanstvene obveze u kojima prevladava interes za povijest matematike, aktivno se od 1998. bavi popularizacijom matematike. Objavila je nekoliko knjiga (na hrvatskom i njemačkom), vise od sto popularnih i stručnih radova, sudjelovala na desecima konferencija, održala stotinjak javnih predavanja i još toliko radionica i javnih izvedbi u zemlji i inozemstvu. 


 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2018.

Posljednje predavanje ove školske godine u okviru Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a bit će održano u srijedu, 2. svibnja 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu. 

Predavanje pod naslovom "Matemagičarev čarobni štapić" održat će  Franka Miriam Brückler.

Sažetak: 
Nije nepoznato da se mnogi magičarski trikovi, posebno oni koji spadaju u tzv. mikromagiju, temelje na matematičkim principima. Većinom se radi o vrlo jednostavnoj, elementarnoj matematici razine osnovne škole, no postoje i iznimke. U ovom ćemo se predavanju (zapravo, magičarskoj izvedbi s pratećim objašnjenjima) upoznati s desetak trikova koji se temelje na različitim matematičkim osnovama.

Biljeska o predavačici:
FMB je docent na PMF-MO i uz redovne nastavne i znanstvene obveze u kojima prevladava interes za povijest matematike, aktivno se od 1998. bavi popularizacijom matematike. Objavila je nekoliko knjiga (na hrvatskom i njemačkom), više od sto popularnih i stručnih radova, sudjelovala na desecima konferencija, održala stotinjak javnih predavanja i jos toliko radionica i javnih izvedbi u zemlji i inozemstvu. 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- predavanje u travnju 2018.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s predavanjima u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Sljedeće predavanje će se održati u srijedu, 11. travnja 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Kombinatorika na natjecanjima" održat će  Ivan Krijan. 


Sažetak:
1. kratki uvod i pregled osnovnih kombinatornih tema u natjecateljskim zadacima
2. primjeri nekih prethodno spomenutih principa na konkretnim zadacima 
3. popis neke najosnovnije literature i pitanja publike


Kratki životopis predavača nalazi se u privitku.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a - predavanje u ožujku 2018.

Najavljujemo sljedeće predavanje Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a. Predavanje će se održati u srijedu 7. ožujka 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Ruđer Bošković u svjetskoj i hrvatskoj znanosti" održat će  Stipe Kutleša 


Sažetak:

Iznijeli bi se osnovni podaci o podrijetlu, školovanju, životnom putu R. Boškovića, ukazalo bi se na mnogostrukost njegovih znanstvenih i izvanznanstvenih aktivnosti te bi se izložili njegovi najvažniji doprinosi u raznim znanstvenim podrujima kao što su astronomija, geoznanosti, matematika, prirodna filozofija. Govorit će se i o aktualnosti njegove teorije sila i strukture tvari na znanost našega doba. Bošković je bio i književnik i diplomat pa će se kratko reći i o tim temama. 

  
O predavaču:

Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu i predavač na sveučilištima u Zagrebu i Mostaru te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Bavi se filozofijom i povijesti znanosti, odnosom znanosti i religije te hrvatskom filozofijom. Objavio nekoliko knjiga i više od st znanstvenih i stručnih radova. 


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a -
predavanje u veljači 2018.

Sljedeće predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a bit će u srijedu, 7. veljače 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Metode višekriterijske optimizacije u upravljanju lancem opskrbe" održat će Kristina Šorić. 


 

2017.

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a
predavanje u prosincu 2017.

 

Najavljujemo sljedeće predavanje u sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a.

Predavanje će se održati u srijedu 6. prosinca 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "IZAZOVI PODUČAVANJA STATISTIKE I OBRADE PODATAKA" održat će TVRTKO TADIĆ.

Sažetak i životopis predavača.


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a

predavanje u studenom 2017.

 Najavljujemo sljedeće predavanje u organizaciji nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Predavanje će se održati u srijedu 8. studenog 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.


Predavanje pod naslovom "CSI: Peta" održati će Ivana Martinić.


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a

predavanje u listopadu 2017.

 

S novom školskom godinom počinje i novi niz predavanja u organizaciji nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Prvo predavanje će se održati u srijedu 4. listopada 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Što možemo učiniti da motiviramo učenike" održat će Kristina Jelena Penzar i Ana Sarić.


Sažetak:

Na predavanju ćemo prikazati i prokomentirati rezultate ankete koju smo prošle školske godine provele među učenicima gimnazija i strukovnih škola što ih motivira da bolje uče, sudjeluju u nastavi, a što ih demotivira i čini nezainteresiranima.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2017. 

 

Predavanjem Jednostavna fizika i složena matematikakoje je održao prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, zatvoren je niz predavanja u okviru Stručno - metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a za ovu školsku godinu. Predavanje je održanoi srijedu 3. svibnja 2017. 


Kratki sadržaj:

Pokazat ćemo da je fizika kružnoga gibanja vrlo jednostavna, te da je u kružnom modelu gibanje planeta, plimu, oseku i sl. veoma lako objasniti. (To je objašnjenje bilo dobro poznato i prije Newtona. Njegov je doprinos objašnjenje matematički bitno složenijeg eliptičkog modela).

Povijesni slijed od fizikalno jednostavnog k matematički složenijem gotovo je univerzalan iako ga matematička i fizikalna edukacija univerzalno ne slijede (a trebala bi).

Ilustrirat ćemo to na još nekim primjerima.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u travnju 2017.

U sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a 5. travnja 2017. godine predavanje pod naslovom "Photomath – a što sad?" održala je Nada Mihovilić

Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.Sažetak:
Photomath, aplikacija za pametne telefone koja rješava matematičke probleme, izazvala je veliko zanimanje u svijetu. Iako matematičke aplikacije nisu novost, ono što izdvaja Photomath je besplatnost i jednostavnost upotrebe - dovoljno je samo usmjeriti kameru na algebarski izraz ili jednadžbu i istoga trenutka aplikacija nudi ne samo rješenje nego i postupak rješavanja. Namjera je kreatora aplikacije pojednostavniti i učiniti lakšim rješavanje matematičkih problema te educirati korisnike kako riješiti matematički problem. Na predavanju će biti riječi o mogućnostima koje nudi Photomath, primjerima, prednostima i nedostacima upotrebe Photomath-a u nastavi matematike te planovima za daljnji razvoj same aplikacije.O predavačici:
Nada Mihovilić, profesorica matematike i informatike, diplomirala je 1999. godine na Prirodoslovno –matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 2000. godine radi kao profesor matematike u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Godine 2014. izabrana je u zvanje profesora mentora. Aktivno sudjeluje u radu županijski stručnih skupova nastavnika matematike, gdje je održala nekoliko predavanja i radionica na temu upotrebe programa dinamične geometrije te grafičkih kalkulatora u nastavi. Od 2015. godine radi s nadarenim učenicima kao suradnik u Centru za izvrsnost pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina. Članica je stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz matematike.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- ožujak 2017.

Nastavna sekcija nastavlja s organizacijom stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika matematike.

Umjesto predavanja, 1. ožujka 2017. godine održana je radionica pod naslovom "Matematičke igre" . Radionicu je vodila Lucijana Kračun Berc.

 

Sažetak:
Na radionici ćemo se igrati autorskim didaktičkim igrama koje su pogodne za uvježbavanje ili provjeravanje znanja matematike. Igre se temelje na poznatim igrama kao što su Čovječe ne ljuti se, Crni Petar, Memory, domine...

O voditeljici:
mr. sc. Lucijana Kračun Berc, profesorica matematike, diplomirala je 1998. godine na Fakultetu za matematiku i fiziku u Ljubljani i magistrirala 2002. godine na PF u Mariboru kod mentora prof. dr. sc. Mirka Polonija. Njezina misija je predavanje matematike u srednjoj školi. Već 20 godina radi u Gimnaziji Lava, Šolski center Celje. U Društvu matematičara, fizičara i astronoma Slovenije mnogo je godina vodila pedagošku sekciju učitelja, a sada doprinosi popularizaciji matematike kao predsjednica državne komisije za natjecanja iz matematike za srednju školu. Zabavnu stranu matematike unijela je kao koautorica digitalnih nastavnih sadržaja E-um, a matemačke igre, koje su izradili u školskom aktivu, prezentirala je na nekoliko predavanja za učitelje matematike u Sloveniji.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- predavanje u veljači


Predavanje pod naslovom "Poučavanje kao umjetnost – Fibonaccijev niz", 1. veljače 2017. godine, održala je Željka Vrcelj.

Sažetak:
Predavanje povezuje tehnike rada Glasserove kvalitetne škole i projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“. Razmišljanje učenika prije obrade teme potaknuto je kreiranjem grozdova u timovima. Vođenim čitanjem teksta „Matematičar Fibonacci i Fibonaccijev niz“, te pitanjima otvorenog tipa, potiče se konstruktivan rad i aktivno učenje, a razvijaju se, uz intelektualnu znatiželju, i odnosi pozitivne ovisnosti. Pisanjem činkvina (pjesma od pet stihova) u parovima sažimaju se pojmovi i činjenice, dok odgovarajuće domaće zadaće pridonose daljnjem istraživanju učenika.
Koristeći kriterije samovrednovanja učenici ocjenjuju suradnju u grupi, ali i svoje rezultate.


O predavačici:
Željka Vrcelj, profesorica matematike i fizike u zvanju savjetnice, dvadesetak godina radi u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice (Gorski kotar). Glazba i njezina harmonija uvele su je u svijet prirodnih znanosti. Bila je uključena u obrazovni projekt Glasserova kvalitetna škola. Aktivno je sudjelovala u radu županijskih, državnih i međunarodnih stručnih skupova nastavnika matematike. Završila je programe E – learning Tutoring i E – learning Course Design na CARNetovoj E – learning akademiji. Bila je suradnica i u projektu „Inspiring Science Education“. Trenutno je uključena u CARNetove edukacije u okviru pilot projekta „e – Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola“. Voditeljica je astronomske školske grupe, te članica Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz astronomije. S učenicima uspješno prezentira rezultate projektnih zadataka na Festivalu znanosti, u okviru aktivnosti „Škole za škole“. Voditeljica je i Učeničke zadruge Eko – etno Rudač. Voli planine i rijeke, tišinu i zalaske sunca.


 

2016.

Nastavna sekcija - predavanje u prosincu 2016.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri. Posljednje predavanje u ovoj kalendarskoj godini, pod nazivom Konceptualne promjene u astronomskoj tradiciji u doba renesanse  održala je  Vanja Flegar.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a -

predavanje u studenom 2016.

Drugo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a, u sklopu Stručno-metodičkih večeri, održano je 2. studenog 2016. godine. Predavanje pod naslovom "Natjecanja iz matematike - praktični savjeti" održao je Matija Bašić.

Sažetak:
Na predavanju ćemo pričati o očekivanjima i ciljevima na natjecanjima iz matematike, te ćemo dati praktične savjete za pripremu učenika i ispravljanje testova na natjecanjima.  Savjete ćemo dopuniti situacijama s natjecanja i ilustrirati kroz logičko-kombinatorne zadatke.

O predavaču:
Matija Bašić je poslijedoktorand na PMFu. Jednom natjecatelj i mentor, a sada je voditelj podpovjerenstva za A varijantu državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Od 2009. vodi hrvatske ekipe na međunardonim natjecanjima, organizira pripreme i drži predavanja za najuspješnije učenike. Održao je nekoliko stručnih radionica i predavanja za nastavnike-mentore na temu prepoznavanja darovitih matematičara, organizacije programa dodatne nastave, te vrednovanja natjecatelja.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije -

predavanje u listopadu 2016.

S novom školskom godinom počinje i novi niz predavanja u organizacijin Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Prvo predavanje pod naslovom "Matematika kao poticaj za kreativno izražavanje" dana 5. listopada 2016. godine održala je Mirela Kurnik.

Sažetak:
Kako osmisliti i realizirati seminarske radove (projekte) u nastavi matematike, kako organizirati čitanje i analizu matematičke lektire, kako organizirati razrednu izložbu - iskustva iz nastave uz primjere radova učenika.

O predavačici:
Mirela Kurnik, prof. matematike diplomirala je 1986. godine na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nastavnički smjer. U suradnji s PMF-om pomaže studentima nastavničkog smjera u uvođenju u proces nastave. Koautorica je udžbenika iz matematike za prvi razred gimnazije. Živi u Zagrebu i predaje matematiku u zagrebačkoj V. gimnaziji. Obožava svoj posao jer joj omogućuje da učenicima pomaže u razvoju samopouzdanja i iskazivanju autentičnosti, potiče njihovu kreativnost te otkriva različite vrste njihovih sposobnosti i nadarenost. Veliku pažnju posvećuje radu s nadarenim učenicima. Osim za rad u odgoju i obrazovanju zainteresirana je za umjetnost i ekologiju a voli prirodu, ples, pokret i planinarenje.


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u svibnju 2016.

Posljednje predavanje ove školske godine u sklopu Stručno-metodičkih večeri održano je 4. svibnja 2016. godine.  Predavanje pod naslovom "2D na 3D – dinamičan pristup" održale su Ivana Martinić Nikol Radović.

Sažetak:
Poučavanje nacrtne geometrije uveliko se promijenilo. Uzrok tome može se naći u razvoju računalne tehnologije kao i pojavi/primjeni dinamičnih edukacijskih programa. Pokazalo se da programi dinamične geometrije kao alati omogučavaju učenicima crtanje/konstruiranje geometrijskih figura na ekranu (jednom od mogućih dvodimenzionalnih oblika). Pri ovom „novom“ pristupu poučavanju i učenju nacrtne geometrije primjenjena je i iskorištena dinamičnost programa. Ona ima za posljedicu povezivanje klasične Mongeove metode (ortogonalnog projiciranja na tri ravninie) i aksonometrijske kocke. Ovaj novitet u pristupu poučavanja nacrtne goemetrije omogućava ”sagledavanje” konstruirane geometrijske figure iz svih kutova kao i uvid u 3D odnose medu geometrijskim figurama.

O predavačicama:
Ivana Martinić, prof. matematike i fizike diplomirala je 2012. godine na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nastavnički smjer matematike i fizike. Od 2013. godine zaposlena je u V. gimnaziji u Zagrebu kao profesorica matematike gdje različitim aktivnostima doprinosi popularizaciji matematike. U razdoblju od 2013. do 2015. godine sudjelovala je u projektu Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - IPAQ Peta u izradi kurikuluma iz Nacrtne geometrije, a na istu je temu održala nekoliko radionica za učenike i nastavnike. Od 2015. radi na projektu NECST - New energy culture, sustainability and territories. Koautorica je knjige Mongeov postupak – Aksonometrija.

mr.sc. Nikol Radović, prof. mat. radi kao viši predavač na Geodetskom fakultetu Svučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na smjeru Geometrija i topologija, profil profesor matematike. Magistrirala je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odjelu s temom Reed – Müllerovi kodovi. Područja znanstvenog i stručnog interesa je primjena matematike u drugim znanostima (kemija, kristolografija, fizika, geodezija i geomagnetizam). U razdoblju od 1992. do 2000. godine surađuje unutar projekta Ministarstva znanosti ″Studij separacije i analize, te strukture i svojstava materijala″ (1992. – 1996.) br 1 – 07 071 i ″Separacija, struktura i sustav metalnih materijala″ (1997. – 2000.), br. 124003, volonterski na matematičkoj obradi podataka. Rezultat toga je veliki broj objavljenih znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, kao i sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima. Koautorica je udžbenika iz matematike za osnovnu školu (od 5. – 8. razreda), te knjige Mongeov postupak – Aksonometrija. Aktivno sudjeluje u aktivnostima Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva u organiziranju i provedbi metodičkih radionica za učenike i nastavnike matematike te u nizu projekata: Matematika uz pomoć računala i računalnog programa Sketchpad (2007. – 2010.) u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva i CARNet-a kao jedan od koordinatora, Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo ++Adria) (od 2007.), Joint Croatian -  Hungarian Geomagnetic Repeat Station Survey and Joint Geomagnetic Field Model (od 2009.), Dynamic Number u organizaciji National Science Foundation, U.S.A. i KCP Tehnologies (od lipnja 2010.), IPAQ projekt – V. gimnaziija i PMF Further development and implementation of the Croatian Qualifications Framework (od lipnja 2013. – veljače 2015.) te Matematičkim znanstvenim izazovima_Večer Matematike – HMD (od lipnja 2013.).


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u travnju


U  sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a 13. travnja 2016. godine održano je predavanje pod naslovom "Vodič kroz prijedlog kurikuluma matematike". Održala ga je Eva Špalj.

Sažetak:
Na predavanju je bila objašnjena struktura dokumenta za lakše snalaženje te istaknute glavne ideje promjena koje bi novi kurikulum trebao donijeti.

O predavačici:
Mag. math. Eva Špalj diplomirala je 1985. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, Inženjerski smjer, Matematička informatika i statistika. Nekoliko godina je radila u privredi, a od 1992. godine kao profesorica matematike. Od 2004. godine zaposlena je u XV. gimnaziji kao profesorica matematike u nacionalnom i međunarodnom programu. Godine 2007. izabrana je u zvanje profesor mentor, a dvije godine kasnije u zvanje profesor savjetnik. Kao vanjski suradnik vodi seminar na kolegiju Metodika nastave matematike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu.

Bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike gimnazija grada Zagreba do 2012. godine. Članica je stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz matematike. Voditeljica je skupine za izradu prijedloga kurikuluma predmeta matematika u Cjelovitoj kurikularnoj reformi.
Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima iz područja matematike i matematičkog obrazovanja. Koautorica je udžbenika, i autorica raznih stručnih članaka.

 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u ožujku 2016. 

U sklopu Stručno-metodičkih večeri 2. ožujka 2016. godine predavanje pod naslovom "Što je prosjek?" održao je Zvonimir Šikić.

Sažetak:
Objasnit ćemo različite ideje prosjeka i ispitati ima li aritmetička sredina prednost pred drugim prosjecima.

O predavaču:
Dr. sc. Zvonimir Šikić rođen je 1952. u Zagrebu gdje se i školovao. Školske godine 1970/71. upisao je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1975. Školske godine 1975/6. upisuje postdiplomski studij matematike na Sveucilištu u Zagrebu koji je završio 1979. obranom magistarskog rada iz područja matematičke logike "Opća teorija dokaza i njena veza s klasičnom matematikom". Znanstveni stupanj doktora matematičkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu stekao je 1986. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu obranom doktorske disertacije iz podrucja matematičke logike "Sistemi pravila i sistemi sekventi".
Od 1976. zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao asistent, od 1988. kao docent, od 1990. kao izvanredni profesor, od 1998. kao redoviti profesor, te od 2003. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Voditelj je Katedre za matematiku od 1984. godine. Od 1993. do 2002. bio je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Od 1999. do 2003. bio je predsjednik Hrvatskog matematičkog društva. Od 2013. je predsjednik Hrvatskog logičkog društva. 


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u veljači 2016.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja seriju predavanja u okviru Stručno-metodičkih večeri. 

Predavanje pod nazivom "Faust Vrančić - portret izumitelja" održala je 3. veljače 2016. godine  dr. sc. Marijana Borić.

Sažetak predavanja i ponešto o cijenjenoj predavačici možete pročitati u privitku.
 

Nastavna sekcija HMD-a - ponovljena radionica

Zbog velikog interesa radionicu "Prilagodba sadržaja i individualizacija postupaka u nastavi matematike" ponavljamo u srijedu 20. siječnja 2016. Radionicu vode Zrinjka Stančić i Klara Matejčić. (Prva radionica održana je 2. prosinca 2015. godine.) 

Broj sudionika ograničen je na 20 te vas molimo da se prijavite slanjem e-maila na [email protected]. 


Sažetak:
Kako bi se osigurao uspjeh učenika s teškoćama u nastavi matematike, a minimalizirale moguće teškoće u usvajanju matematičkih vještina i znanja, potrebno je primjenjivati primjerene postupke poučavanja, prilagoditi didaktičko-metodičke forme rada potrebama učenika. Nerijetko se određuju neprimjereni obrazovni ciljevi te izostaju strategije podrške koje bi učenicima osigurale uspjeh.
Cilj radionice je osvijestiti sudionike (učitelje, nastavnike) o važnosti odabira primjerenih didaktičko-metodičkih formi rada u svim vrstama nastavnog sata (sat obrade novog gradiva, sat vježbanja/ponavljanja, sat provjeravanja znanja). 
Sudionici će u radionici aktivno sudjelovati kroz iskustvene vježbe i osvrt na provedene aktivnosti.

O voditeljicama:
Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić redoviti je profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni rad prof.dr.sc. Stančić usmjeren je u području sociometrijskog položaja učenika, unapređivanja socijalne kompetencije učenika s teškoćama, procjeni i poučavanju učenika s teškoćama u razvoju u području čitanja, pisanja, izražavanja, računanja. Značajan dio aktivnosti usmjereren je na razvoj modela IEP-a i edukaciju učitelja za rad s učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. Objavila je oko 40 znanstvenih radova, poglavlja u dvije knjige, jedan priručnik. Koautoirca je brojnih edukacija za učitelje i pomoćnike u nastavi.  Članica je ekspertnih skupina pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih. Stručni rad ostvaruje putem Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM, Savjetovališta Fakulteta radom u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. Predsjednica je AMCA-ERF-a. Članica je projetnog tima ICT-AAC, dobitnika „Nagrada Ivan Filipović“ za 2014. godinu u kategoriji znanstvenog i stručnog rada.

Klara Matejčić, mag.rehab.educ., diplomirala je 2014. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u klasi prof.dr.sc. Zrinjke Stančić. Područje interesa stručnog rada su strategije poučavanja učenika s teškoćama i Individualizirani odgojno-obrazovni programi, a znanja iz navedenih područja stječe kroz volonterski rad u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku Centra za rehabilitaciju ERF, u suradnji s prof.dr.sc. Zrinjkom Stančić.  Sudjelovala je na tri međunarodne konferencije: 4. Međunarodna konferencija o specifičnim teškoćama učenja, Ljubljana, Slovenija; MIPRO 2015., 38th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska; D4Learning 2015, the International Conference on Innovations with Digital Learning for Inclusion (D4L), Aalborg, Danska. 
Uz prof. dr.sc. Stančić, sudjelovala je u predavanjima u sklopu interaktivne izložbe „Volim matematiku…i točno znam koliko!“ te u Hrvatskom matematičkom društvu.


 

2015.

Stručno-metodičke večeri, prosinac 2015.


U srijedu 2. prosinca 2015. godine održana je radionica pod naslovom "Prilagodba sadržaja i individualizacija postupaka u nastavi Matematike" koju su vodile Zrinjka Stančić i Klara Matejčić.

Sažetak:
Kako bi se osigurao uspjeh učenika s teškoćama u nastavi matematike, a minimalizirale moguće teškoće u usvajanju matematičkih vještina i znanja, potrebno je primjenjivati primjerene postupke poučavanja, prilagoditi didaktičko-metodičke forme rada potrebama učenika. Nerijetko se određuju neprimjereni obrazovni ciljevi te izostaju strategije podrške koje bi učenicima osigurale uspjeh.
Cilj radionice je osvijestiti sudionike (učitelje, nastavnike) o važnosti odabira primjerenih didaktičko-metodičkih formi rada u svim vrstama nastavnog sata (sat obrade novog gradiva, sat vježbanja/ponavljanja, sat provjeravanja znanja). 
Sudionici će u radionici aktivno sudjelovati kroz iskustvene vježbe i osvrt na provedene aktivnosti.

O voditeljicama:
Prof. dr. sc. Zrinjka Stančić redoviti je profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni rad prof.dr.sc. Stančić usmjeren je u području sociometrijskog položaja učenika, unapređivanja socijalne kompetencije učenika s teškoćama, procjeni i poučavanju učenika s teškoćama u razvoju u području čitanja, pisanja, izražavanja, računanja. Značajan dio aktivnosti usmjereren je na razvoj modela IEP-a i edukaciju učitelja za rad s učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. Objavila je oko 40 znanstvenih radova, poglavlja u dvije knjige, jedan priručnik. Koautoirca je brojnih edukacija za učitelje i pomoćnike u nastavi.  Članica je ekspertnih skupina pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih. Stručni rad ostvaruje putem Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM, Savjetovališta Fakulteta radom u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. Predsjednica je AMCA-ERF-a. Članica je projetnog tima ICT-AAC, dobitnika „Nagrada Ivan Filipović“ za 2014. godinu u kategoriji znanstvenog i stručnog rada.

Klara Matejčić, mag.rehab.educ., diplomirala je 2014. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u klasi prof. dr. sc. Zrinjke Stančić. Područje interesa stručnog rada su strategije poučavanja učenika s teškoćama i Individualizirani odgojno-obrazovni programi, a znanja iz navedenih područja stječe kroz volonterski rad u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku Centra za rehabilitaciju ERF, u suradnji s prof. dr. sc. Zrinjkom Stančić.  Sudjelovala je na tri međunarodne konferencije: 4. Međunarodna konferencija o specifičnim teškoćama učenja, Ljubljana, Slovenija; MIPRO 2015., 38th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska; D4Learning 2015, the International Conference on Innovations with Digital Learning for Inclusion (D4L), Aalborg, Danska. 
Uz prof. dr. sc. Stančić, sudjelovala je u predavanjima u sklopu interaktivne izložbe „Volim matematiku…i točno znam koliko!“ te u Hrvatskom matematičkom društvu.


 

Nastavna sekcija - predavanje u studenome 2015.

U srijedu 4. studenog 2015. godine održano je predavanje pod naslovom "Organizacija ukrajinskog školskog sustava", a održala ga je Iryna Lisac.

Sažetak:
Od osamostaljenja Ukrajinske države Ministarstvo obrazovanja pokušalo je u nekoliko navrata naći najbolje rješenje kako ukrajinski sustav koji je bio izgubio svoju nekadašnju efikasnost približiti europskom sustavu te zahtjevima suvremenog društva. Osnovne reforme predviđaju od 2016. do 2018. godine.  
Kroz predavanje zadržat ćemo se na sadašnjem stanju u ukrajinskom školstvu. Upoznat ćemo se sa strukturom kurikuluma iz matematike te vrstama nastavnih planova i programa. Za kraj, razmotrit ćemo elemente i kriterije ocjenjivanja obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

O predavačici:
Iryna Lisac rođena je u Drogobyču, Ukrajina. Pohađala je Opću srednju školu u rodnom gradu, studirala na Drogobyčkom državnom pedagoškom univerzitetu Ivana Franka „Pedagogija i metodika srednjeg obrazovanja. Matematika i informatika“ gdje je stekla stručno zvanje nastavnika matematike i informatike, te je magistrirala na istom univerzitetu čime je stekla zvanje magistre matematike. U periodu od 2005. do 2010. radila je kao profesor matematike u Visokoj školi naftnog rudarstva u Drogobyču. U Hrvatskoj je od 2011. godine, a od 2013. je zaposlena u Srednjoj školi Dugo Selo u Dugom Selu kao nastavnik matematike.


 

Nastavna sekcija - predavanje u listopadu 2015.


Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri.

Prvo predavanje ove školske godine održano je u srijedu 7. listopada 2015. godine.

Predavanje pod naslovom "Razvoj interesa pri učenju matematike" održala je Daria Rovan.

Sažetak:
Spremnost učenika da se uključe i ustraju u učenju snažno je povezana s njihovim interesom za nastavne sadržaje. Na taj način interes olakšava dubinsku obradu informacija, doprinosi kvaliteti naučenog i uspješnijoj organizaciji u izvršavanju zadataka te potiče ustrajnost u učenju. Rezultati dosadašnjih istraživanja poslužit će kao polazišna točka za razmatranje mogućnosti poticanja i razvoja interesa pri učenju matematike.

O predavačici:
Dr.sc. Daria Rovan docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Drži nastavu iz psihologije studentima nastavničkih smjerova na Matematičkom i Fizičkom odsjeku PMF-a. Njen znanstveni interes je vezan uz područje psihologije obrazovanja, s posebnim naglaskom na proučavanje odrednica motivacije za učenje. Sudjelovala je u više znanstvenih projekata usmjerenih na istraživanje psiholoških aspekata učenja matematike.


Prilažemo i zadatke koje su učenici dobivali za domaću zadaću koji su nastali u suradnji s profesoricama iz XV. gimnazije, a za potrebu istraživanja posebno su pripremljeni kako bi učenici sami proniknuli u stvarnu (ne hipotetičku) kontekstualizaciju.


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u svibnju

U okviru Stručno metodičkih večeri Hrvatskog matematičkog društva u srijedu 6. svibnja 2015. godine Stipe Vidak održao je predavanje pod nazivom Priča o tetivnom četverokutu.
 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u travnju

U srijedu 15. travnja 2015. godine predavanje pod nazivom Teorija igara – Cournotov model duopola održala je dr. sc. Kristina Šorić, ZŠEM.

 

Sažetak: Teorija igara – Cournotov model duopola

Mnoge situacije u svakodnevnom životu sadrže konflikte i natjecanja u kojima sudionici maksimiziraju svoju korisnost djelujući u skladu sa svojim izabranim strategijama. Teorija igara se bavi modeliranjem takvih situacija. Natjecanja se definiraju kao igre, a sudionici su igrači koji izabiru svoje optimalne strategije. Duopol na tržištu se može prikazati kao igra u kojoj su igrači konkurentna poduzeća koja proizvode homogeni proizvod donoseći odluke o količinama proizvodnje u svrhu maksimizacije dobiti. U okviru predavanja izložit ćemo Cournotov model s potpunom i asimetričnom informacijom, kao i statičku i dinamičku verziju istoga s konačnim i beskonačnim brojem strategija. Matematički alat koji ćemo upotrijebiti je diferencijalni račun i njegova primjena kod pronalaženja maksimuma funkcije dvije varijable. Na kraju ćemo dati ekonomske interpretacije dobivenih matematičkih rezultata.


Napomena:

Termin predavanja je pomaknut zbog Državnog natjecanja koje je od 8. do 10. 4. 2105.


 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a 

Promjena predavanja

Zbog bolesti predavača, odgađa se predavanje Provjeravanje i ocjenjivanja pomoću „klikera" (Classroom response system) najavljeno za 4. ožujka 2015. godine. Novi termin bit će objavljen naknadno.

U predviđenom terminu (4. ožujka u 18 sati i  30 minuta) održano je predavanje pod nazivom Interaktivni uvod u račun pogreške, a predavač je Bojan Markičević.


Kratki sažetak/ najava:
Opažanje i postavljanje pretpostavki važni su u znanstvenom pristupu, rješavanju problemskih zadataka te kod učenja samotkrivanjem. Svoje učenike možete uvesti u tu problematiku na njima zanimljiv i zabavan način kroz interaktivnu vježbu koju ćete na ovom predavanju doživjeti. Ista ta vježba može poslužiti kao uvod u račun pogreške i statističku obradu podataka. Interaktivne mentalne vježbe spojene su iz više izvora i osmišljene kako bi potaknule i aktivirale učenike da vide stvari koje inače ne uočavaju, da propitkuju svijet oko sebe i nauče osnove znanstvenog pristupa i istraživanja.

Zamjenica voditeljice Stručno - metodičkih večeri HMDa
Marija Mišurac

Nastavna sekcija - predavanje u ožujku

U okviru Stručno metodičkih večeri Nastavna sekcija u srijedu 4. ožujka 2015. godine organizira predavanje pod nazivom Provjeravanje i ocjenjivanje pomoću „klikera“ (Classroom response system). Predavanje će biti održano u predavaonici 003 na PMF-MO, Bijenička 30, a održat će ga Ivana Martinić i Zlatko Lobor, profesori matematike V. gimnazije u Zagrebu.

 
Sažetak: U sklopu projekta IPAQ Peta škole sudionici projekta opremljene su sustavom za elektronsko provjeravanje i ocjenjivanje učenika u okviru nastave. U ovom predavanju pokazat će se neke mogućnosti primjene sustava "klikera", načini pripremanja provjere, te analize i obrade dobivenih rezultata. Također, u sklopu samog predavanja, napravit ćemo i kratki osvrt na ostvarene rezultate u samom projektu IPAQ Peta. Posebni naglasak bit će na matematičkom dijelu projekta.


 

Stručno-metodičke večeri: predavanje u veljači 2015.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizcijom stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika matematike. Prvo predavanje u drugom polugodištu školske godine 2014./15. održano je u srijedu 4. veljače 2015. Predavanje pod nazivom Diferencirana nastava - ključ uspjeha u poučavanju učenika s teškoćama održala je prof. dr. sc. Zrinjka Stančić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Sažetak: Kada se u redovnoj školi školuju učenici s teškoćama, najčešće dolazi do nesklada između njihovih razvojnih sposobnosti i vještina te sadržaja i didaktičko-metodičkih formi rada, jer su one uglavnom primjerene većini ostalih „prosječnih“ učenika. To gotovo uvijek kod učenika s posebnim odgojno- obrazovnim potrebama dovodi do teškoća u stjecanju znanja i usporava razvoj učeničkih potencijala. Neuspjeh u učenju, uz nepovoljnu klimu i komunikaciju u razredu može negativno djelovati na emocionalni i socijalni razvoj učenika s teškoćama. Za svakog je učenika važna obrazovna uspješnost te prihvaćanje u razrednoj zajednici, školi. Cilj izlaganja je osvijestiti moguće teškoće učenika u procesima apstrahiranja i generaliziranja, poseban naglasak pridat će se prilagodbama sadržaja i individualizaciji postupaka u poučavanju.


 

2014.

Stručno-metodičke večeri: predavanje u prosincu

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri.

Sljedeće predavanje bit će održano u srijedu 3. prosinca 2014. godine u 18 sati i 30 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod nazivom Herman Dalmatin održat će Marijana Borić.

 

Sažetak:

Herman Dalmatin
Herman Dalmatin (12.st) smatra se jednim od najvećih posrednika između arapske i zapadnoeuropske znanosti.  Premda se Herman nije bavio u onoj mjeri matematikom koliko je bio zaokupljen astronomijom i prirodnom filozofijom,matematika je ipak bila prisutna u njegovu radu. Opisujući strukturu i ustroj svemira Herman je nastojao pojedine astronomske tvrdnje dokazati matematičkim putem. Potrebu za matematičkim dokazivanjem usvojio je proučavajući i revidirajući prijevod Euklidovih Elemenata. s arapskog na latinski. Herman korištenjem matematičkog dokaza nadilazi dotadašnju srednjovjekovnu znanstvenu i matematičku tradiciju na kojoj je školovan. Srednjovjekovni znanstvenici po uzoru na najistaknutijeg matematičara Severina Boetia davali su tvrdnje bez matematičkog dokazivanja. 
Predavanjem bi se istaknulo kako je upravo Herman Dalmatin u svom radu označio kraj srednjovjekovnog razdoblja u kojem se nije koristilo matematičkim dokazom i početak novog razdoblja koje će karakterizirati primjena Euklidove metodike, prodiranje utjecaja arapske matematike na zapadnoeuropsku i usvajanje antičkog matematičkog nasljeđa što će koncem renesanse dovesti do velikih promjena u matematici, te otvoriti vrata novovjekovnoj znanosti.

Stručno-metodičke večeri - predavanje u studenom 2014.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri.

Drugo predavanje ove školske godine održano je u srijedu 5. studenog 2014. godine. Predavanje pod nazivom Vrednovanje u matematičkom obrazovanju održala je Željka Milin Šipuš.

 

Sažetak: 

Na predavanju ćemo (ponovo) otvoriti temu vrednovanja u matematičkom obrazovanju. U okviru toga, prikazat ćemo sadržaj kolegija tog naslova koji se izvodi od akademske godine 2013./2014. za studente diplomskih studija nastavničkog smjera PMF-Matematičkog odsjeka.  Mogućnost izvođenja takvog kolegija postoji i okviru Centra za unapređenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja, matematike i tehnike – PRIMATEH, osnovanog u svibnju 2013. u sklopu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čije djelovanje će također biti predstavljeno.


 

Stručno-metodičke večeri: predavanje u listopadu

U okviru Stručno - metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a otvaramo novu školsku godinu: u srijedu 1. listopada 2014. godine predavanjem pod nazivom "Volim matematiku - još od vrtića" koje je održala Kristina Penzar.

 

Sažetak: Pozitivan stav prema matematici možemo lako razviti kod djece vrtićke dobi i usput ih pripremiti za matematiku u školi razvijajući predmatematičke vještine. U tu sam svrhu prije tri godine osmislila i realizirala projekt „Matematika u vrtiću“. Projekt je proveden kao niz jednosatnih zabavno-edukativnih i metodički osmišljenih radionica. U ovom predavanju ću prikazati što smo radili i kakvi su povratni rezultati.

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije - predavanje u svibnju

U srijedu 7. svibnja 2014. godine održano je predavanje pod nazivom " Kognitivni procesi prilikom rješavanja problemskih zadatka ". Održala ga je Doris Dumičič Danilović, znanstvena novakinja s Odjela za matematiku, Sveučilišta u Rijeci.
 
Sažetak:
Zanimljivo je promatrati na koji način učenici rješavaju nerutinske problemske zadatke i imaju li razvijene procese potrebne za njihovo uspješno rješavanje, uz pretpostavku posjedovanja dovoljno znanja o matematičkom kontekstu. Problemski zadaci su za većinu učenika „težak zalogaj“, stoga nastavnici imaju jako važnu ulogu prilikom rješavanja tako da potaknu učenika na razmišljanje o cilju i ishodu svakog provedenog koraka u rješavanju i na razmišljanje o dostupnom znanju i strategijama za rješavanje. Bit će opisani rezultati kvalitativnog istraživanja provedenog na uzorku od 6 studenata o tome koji se kognitivni procesi događaju prilikom rješavanja nekoliko nerutinskih geometrijskih zadataka

 


Stručno-metodičke večeri - predavanje u travnju

U okviru Stručno-metodičkih večeri u srijedu 9. travnja 2014. godine održno je predavanje pod nazivom "Projekt IPAQ PETA" Predavanje je održao Zlatko Lobor.
 
Sažetak:
Tema predavanja je predstavljanje projekta IPAQ PETA - Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Naglasak će biti na matematičkom dijelu projekta u sklopu kojega se, između ostalog, planira razviti i izvesti program Nacrtna geometrija s naglaskom na perspektivnu geometriju.
 

Stručno metodičke večeri - predavanje u ožujku

U srijedu 5. ožujka 2014. godine predavanje pod nazivom " Linearna perspektiva i projektivna geometrija" održao je prof. dr. sc. Zvonimir Šikić.


Sažetak:
U predavanju je opisan put od perspektive renesansnih slikara do projektivne geometrije, s posebnim naglaskom na ono što je moguće obraditi u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Marija Mišurac 


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI - predavanje u veljači

U srijedu 5. veljače 2014. godine predavanje pod nazivom "Matematičke konstante" održala je Tihana Strmečki, Tehničko veleučilište u Zagrebu.

 

Sažetak:

Svijet matematičkih konstanti iznimno je bogat i raznovrsan. Pojavljuju se u naizgled nepovezanim granama matematike i drugim znanstvenim područjima, te pritom pružaju detaljniji uvid i nove spoznaje o promatranim temama. Predstavit će se najpoznatije od njih, šetnjom kroz povijesne razloge za njihovu definiciju, navođenjem raznih zanimljivih svojstava i primjena na manje ili više očekivanim mjestima.

 

Marija Mišurac