Materijali s predavanja/radionica


 

Snimka otvaranja i uvodnih plenarnih predavanja 8. kongresa nastavnika matematike je objavljena na CARNET-ovoj Meduzi. 


 

Zrinka Amidžić: Geometrijska škola Stanka Bilinskog


 

Alen Andrijić: Pogreška u nastavi matematike


 

Alen Andrijić: S tri digitalna alata do dobrog nastavnog sata


 

Nives Baranović; Ivo Baras; Renata Kožul Blaževski: Kako premostiti razliku između onoga što studenti prve godine znaju i onoga što mi mislimo da bi trebali znati


 

Tea Borković; Antonija Capan: Mozgalice i zagonetke u nastavi matematike


 

Snježana Bošnjak; Anica Leventić; Bojana Štulić; Vedran Petrač: Od ideje do modela pomoću STEM-a


 

Franka Miriam Brückler: Staro, a novo


 

Antonija Capan; Tea Borković: Pratim + škrabam = pamtim


 

Aneta Copić: Metoda vezica


 

Željka Dijanić: Transformacije grafa funkcije... u virtualnom razredu uporabom GeoGebra Grupe


 

Mirjana Gaćina Bilin, Suzana Ružić Mateljan, Mirjana Mlikotić: Festival znanosti - matematika i umjetnost


 

Ivica Gregurec: Olimpijsko Pitagorino stablo


 

Jelena Gusić: Naknadno promišljanje u nastavi matematike


 

Zoran Horvat: Pedagoške kompetencije nastavnika matematike


 

Goran Igaly; Goranka Nogo: Dvomotorne ravninske krivulje (Matko želi biti slikar)


 

Svjetlana Jakšić: 3D bilježnica


 

Marica Jurec: Micro:bit u nastavi matematike


 

Zvjezdana Jurić, Snježana Bošnjak: Kreativnim modelom do vizualizacije


 

Mihaela Kelava: Modifikacija apleta GeoGebri sadržanih u Digitalnim obrazovnim sadržajima (DOS) za matematiku


 

Katica Konstantinović: Razigrana matematika


 

Sanja Loparić: Vjerojatnost i statistika – zašto, kada, kako?


 

Snježana Lukač; Rebeka Kalazić: Tko još ne vjeruje u bajke?


 

Vida Manfreda Kolar: Razvijanje algebarskog mišljenja u razrednoj nastavi


 

Zvjezdana Martinec: Konstrukcije trokuta pomoću digitalnog šestara i digitalnog ravnala na interaktivnoj ploči


 

Snježana Mervcich; Vedrana Kutnjak: Šareni, kreativni, uspješni


 

Toni Milun; Nikola Babić; Mislav Lalić: Primjena postotnog računa u računanju osobnog odbitka za djecu

- prezentacija

- excel tablica


 

Toni Milun; Julija Mardešić; Jelena Ružić: Primjena postotnog računa u određivanju poreza i doprinosa kod paušalnog obrta

- prezentacija

- excel tablica


 

Anamari Nakić: Matematika u pametnim telefonima


 

Marina Njerš: GeoGebra u nastavi srednje škole


 

Katarina Potaček: Origami od kolijevkeKatarina Potaček: Origami do groba


 

Marija Rubčić: Uvođenje statistike u niže razrede osnovne škole


 

Tanja Soucie; Ivana Katalenac; Renata Svedrec; Amadea Šimić: Početna geometrija 

- Geoploča u dječjem vrtiću - prezentacija

                                         - listići 

- Kockica na kockicu (Mali arhitekti)


 

Tanja Soucie; Ivana Katalenac; Renata Svedrec: Geoploča u razrednoj nastavi

- prezentacija

- listići


 

Tanja Soucie; Ivana Katalenac; Renata Svedrec: LearningApps alati za kreativnu nastavu 

- prikaz

- radionica


 

Mina Spasić i Tvrtko Tadić: Nova Microsoftova rješenja za nastavu matematike


 

Azra Staščik; Amanda Glavaš: Esej iz matematike


 

Irena Strikinac: Statistika u razrednoj nastavi (2. razred)


 

Renata Svedrec; Tanja Soucie; Ivana Katalenac; Amadea Šimić: Arhitektura šest kocaka

prezentacija

listić 1

listić 2 (poveznice)


 

Sofija Štefanac Klobučar: Množenje i dijeljenje u 2. razredu osnovne škole


 

Dubravka Tržić; Ančica Slaviček: Integrirana nastava – Ima li matematike u drugim nastavnim predmetima


 

Željka Vrcelj: Eksponencijalna i logaritamska funkcija


 

Željka Zorić: Matematičari u muzeju