okvirni RASPORED

DJEČJI VRTIĆI - 30. LIPNJA 2016.

dvorana A001 (Matematika, prizemlje)

     PREDAVANJA 

     OKRUGLI STOL - dvorana FIZIKA (Fizika, prizemlje) 
                                 od 14 do 14.45

                   Zajednički okrugli stol sa sekcijom razredne nastave

         tema: Vertikalno povezivanje s razrednom nastavom 

 moderatori: Dubravka Glasnović Gracin, Tanja Soucie, 
                     Gabriela Žokalj, Sanja Jozić


     RADIONICE   - prijava