okvirni RASPORED PREDAVANJA
I RADIONICA (prijave)

RAZREDNA NASTAVA    

dvorana FIZIKA

     srijeda, 29. lipnja 2016.

          PREDAVANJA          

          RADIONICE

        

   

     četvrtak, 30. lipnja 2016.

         PREDAVANJA

         OKRUGLI STOL - dvorana FIZIKA (Fizika, prizemlje) 
                                 od 14 do 14.45

                   Zajednički okrugli stol sa sekcijom razredne nastave

         tema: Vertikalno povezivanje s razrednom nastavom 

 moderatori: Dubravka Glasnović Gracin, Tanja Soucie, 
                     Gabriela Žokalj, Sanja Jozić


          RADIONICE

     

   

     petak, 1. srpnja 2016.

          PREDAVANJA

          OKRUGLI STOL - dvorana M003 od 10 do 11.30

                                       - zajednički za sve sudionike Kongresa - 

          tema: Vertikalno i horizontalno povezivanje

moderatori: Aleksandra Čižmešija, Željka Milin Šipuš,
                    Renata Svedrec, Eva Špalj