okvirni RASPORED PREDAVANJA
I  radionicA (prijave)

dvorana M003                         dvorana A002

SREDNJE ŠKOLE

     srijeda, 29. lipnja 2016.

         PREDAVANJA  - dvorana M003     - dvorana A002

         RADIONICE

   

     četvrtak, 30. lipnja 2016.

         PREDAVANJA   - dvorana M003     - dvorana A002

         RADIONICE

   

     petak, 1. srpnja 2016.

         PREDAVANJA     - dvorana M003     - dvorana A002


             OKRUGLI STOL - dvorana M003 od 10 do 11.30

                                      - zajednički za sve sudionike Kongresa  

        tema: Vertikalno povezivanje

        moderatori: Aleksandra Čižmešija, Željka Milin Šipuš,                                                Renata Svedrec, Eva Špalj