okvirni RASPORED PREDAVANJA
I RADIONICA  (prijave)

dvorana K1                  dvorana K2


OSNOVNE ŠKOLE - UČITELJI MATEMATIKE

     srijeda, 29. lipnja 2016.

         PREDAVANJA     - dvorana K1     - dvorana K2

         RADIONICE

          

     četvrtak, 30. lipnja 2016.

         PREDAVANJA     - dvorana K1     - dvorana K2

         RADIONICE

      

     petak, 1. srpnja 2016.

          PREDAVANJA     - dvorana K1     - dvorana K2 

           

          OKRUGLI STOL - dvorana M003 od 10 do 11.30

                                   - zajednički za sve sudionike Kongresa  

        tema: Vertikalno povezivanje

        moderatori: Aleksandra Čižmešija, Željka Milin Šipuš,                                              Renata Svedrec, Eva Špalj